GOL Puanlama Sistemi

Her bir turnuvada puan dağılımı şu şekildedir. Şampiyonlar 4 puan alır. İkinciler 2 puan alır. Üçüncüler 1,5 puan alır. Dördüncüler 1 puan alır. Beşinciler 0,75 puan alır. Altıncılar 0,5 puan alır. Yedinciler 0,4 puan alır. Sekizinciler 0,3 puan alır. Dokuzuncular 0,2 puan alır. Onuncular ve turnuvaya takılan onuncu sonrası tüm takımlar 0,1 puan alır.

Böylece tamamlanan 5 turnuva sonunda İzmir sıralaması her sene ortaya çıkar.

İzmir sıralaması sürekli olarak yukarıda anılan yayın organlarında güncellenmiş halde ilan edilmiş halde kalır.

GOL Resmi turnuvalarının turnuva şekli Çifte Eleme’dir ve kurallar mutlak şekilde ITSF kuralları olarak uygulanır. ITSF kuralları için bkz. www.table-soccer.org

GOL Resmi turnuvalarına katılım ve ödüller yukarıda anılan kurallara tabidir.

GOL Resmi turnuvaları Güleç Oyun tarafından bizzat yapılabileceği gibi GOL üyeleri tarafından da yapılabilir.

GOL Resmi turnuvaları haricindeki GOL turnuvaları bu puanlamaya katkı yapmaz.

 

{fcomment lang=tr_TR}

GOL Puanlı Turnuvaları

Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi, Gediz Üniversitesi turnuvaları GOL puanlı turnuvalarıdır.
 
Bu turnuvaların tarihleri sitemizde en az iki hafta öncesinden yayınlanır.
 
 
{fcomment lang=tr_TR}

GOL 2011 Sezonu Oyuncular Puan Durumu

GÜLEÇ OYUN LANGIRT KULÜBÜ 2011-2012 SEZONU SAYFASI

Turnuvalar                                                                                                    Sıralama

Yapılan Turnuvalar ve Sonuçları                                           Genel Türkiye Sıralaması

 

Yapılacak Turnuvalar                                                            Üniversiteler Arası Sıralama

                                                                                            

                                                                                     Yeni Oyuncular Sıralaması   

 

                                                                                     Bayan Oyuncular Sıralaması

 

 

2011 sezonunun ilk puanlı GOL turnuvası Celal Bayar Üniversitesi Turnuvası sonrasında aktif hale gelecektir.

 

 

 

{fcomment lang=tr_TR}