İZMİR GOL TABLE SOCCER CLUB REGULATIONS

GÜLEÇ OYUN TABLE SOCCER CLUB  (GOL)

GOL History

It can be assumed that GOL has been initially established when the table soccer site www.langirt.org was founded in in İzmir in 2007. İzmir table soccer activities had been made under lead of Mr. Burak Havuk and Mr. Murat Mutlu as founders of the said internet site. These activities have won a national quality in a short period despite many obstacles related to the sport. Within a couple of years İzmir has recruited a young generation of table soccer enthusiasts, including Medical Dr. Salter Alagöz and Medical Dr. İlker Adıgüzel, and the movement accelerated. Mr. Havuk has left the group in these years due to his post graduate works. It should be known that, before İzmir table soccer movement the table soccer had been nearly extinct in Turkey.

Read more “İZMİR GOL TABLE SOCCER CLUB REGULATIONS”

GÜLEÇ OYUN LANGIRT KULÜBÜ ANA METNİ (GOL)

GÜLEÇ OYUN LANGIRT KULÜBÜ (GOL)

GOL Tarihçesi

GOL’in tohumları 1997 yılında İzmir’de langirt.org sitesinin kurulması ile atılmış olarak kabul edilebilir. İlk dönemlerde Burak Havuk ve Murat Mutlu yönetiminde ilerleyen İzmir langırt faaliyetleri ülkemizde yasaklı olan langırt sporunun önündeki  büyük engellere rağmen kısa süre içinde ulusal bir nitelik kazanmıştır. Bir iki yıl içinde Salter Alagöz, İlker Adıgüzel gibi daha genç neslin devreye girmesi ile İzmir langırt hareketi hız kazanmıştır. Bu yıllarda Burak Havuk gruptan ayrılmıştır.  Bu hareketin başlamasından önce Türkiye’de langırtın hemen hemen hiçbir temsilinin olmadığı bilinmektedir.

Read more “GÜLEÇ OYUN LANGIRT KULÜBÜ ANA METNİ (GOL)”

Prof.Dr. Erol Tez’den Langırt Yasağının Tarihçesi

 

EROL TEZ’DEN BORIS ATHA’YA ==========

Aşağıdaki mektup Prof. Dr. Erol Tez’in BFA (İngiliz Langırt Federasyonu) başkanı Boris Atha ile yaptığı yazışmaların bir kısmıdır. Boris Atha Erol Bey’e kendisine langırtı ilk kez bir Türk’ün öğrettiğini belirtmiş ve Türkiye’deki yasağın sebebini sormuştur. Aşağıdaki metin çoklukla bu yasağın sebeplerini derinlikli olarak anlatmaktadır. Ayrıca metnin sonunda beni etkileyen iki noktadan biri Erol Bey’in 40 yıl sonra langırt oynadığını söylerken harflerin fısıldaması ile hissettiğim heyecandır. “40 yıldır oynamadım ve şimdi tekrar oynuyorum” diyen Erol Bey ve langırt adına duygulandım. İkinci nokta ise Erol Bey’in kısaca geçtiği kariyerdir ki kendisini kalpten böyle bir mesleki başarı gösterdiği için tebrik ediyorum.

Read more “Prof.Dr. Erol Tez’den Langırt Yasağının Tarihçesi”

Yerli Masalar ve Türk Langırt Sanayi


Yerli masalar deyince tabi ki biz gibi yaşları 30 ve üstü olanların aklına hemen tipik Türk tipi masalar gelecektir. Bu bölümde esas amacımız halihazırdaki masaları ve masa üreticilerini tanıtmak olsa da eski ustaları yetiştiren ve eski oyunlara sahne olan o emektar masalara bir paragraf açmadan geçmemek gerektiğini düşünüyorum. (Halen bu masalarla oyun oynanan yerleri Nerede Oynayabiliriz sayfamızda görebilirsiniz)

1990lara kadar oyunun Türkiye’deki adresi olan masalar denince, akla hemen gelen birkaç başat özellik gelmektedir. Bunların ilki bebeklerin ayaklarına geçirilmiş hortumlardır. Bu hortumlar lastik olmaları dolayısıyla topu kavrama kabiliyetini en üst derecede sunmaktadırlar oyuncuya. Bu yüksek top kavrama/hakimiyeti de beraberinde kepçe ve ters kepçe vuruşlarında yüksek başarıyı ve yaygınlığı getirmiştir. Bu masalardaki plastik ve bazen de ahşap toplar genellikle ağır ve hafif yumuşak denilebilecek (esner) yapıları ile ayak kısımlarına bahçe hortumu geçirilmiş bebeklerin verdiği yüksek kavrama durumunu pekiştirmektedirler. Üstüne bir de masa zemininin genelde kartonumsu ya da deri kaplamasını eklediğinizde ortaya son derece estetik vuruşlarla örülü ve ayağa paslı bir oyun tipi çıkmaktadır. Unutmadan eklemeli, bahçe hortumu takılı bebeklerin topa vurduğu ya da topu düzenlerken çıkardığı o tok ses de eski oyunlara güzellik katan etkenlerdendir.

Read more “Yerli Masalar ve Türk Langırt Sanayi”

Türkiye’de Langırtın Zorlu ve Devam Eden Evrimi

Türkiye’de langırt oyununun gelişim sürecini incelemek istersek iki aşama karşımıza çıkacaktır. Langırt Türkiye’de Yasaktan Önce ve Yasaktan Sonra olarak adlandırılabilecek iki dönemde var olmuştur.

Yasaktan Önce diye adlandırdığımız 1969 öncesi dönemde Langırt kendi ustalarını ve Türkiye’ye has masalarını yaratmıştır. Son derece yaygın bir oyun olarak oynanmış ve efsanevi ucu hortumlu masalar hemen hemen her sokakta rastlanır objeler haline gelmişlerdir. Bu dönemde oyuncular masaların ve bebeklerin yüksek kavrama yeteneği sebebi ile kepçe ve ters kepçe vuruşları ile karakterize olmuşlardır. Bırakın kahveleri ya da eğlence mekanlarını mahalle bakkalları dahi dükkanlarının önüne birer masa koymuş ve oyun toplumun genelinin kabul ettiği bir eğlence aracı haline gelmiştir. Hatta Anadolu’da köy ve kasabalarda kurulan panayırlarda değişmez oyuncaklardan biri de langırt masaları olagelmiştir. Koyulan yasağı tabi ki beğenmemekle beraber oyunun bu dönemde kumara dönüştürüldüğünü de biliyoruz. Halkımız bu yetenek ve irade isteyen oyunu bahislere konu etmek yolu ile ne yazık ki kumara dönüştürmüş ve sonucunda da 1969 tarihli yasa ile oyunun umuma açık yerlerde oynanması yasaklanmıştır.

Read more “Türkiye’de Langırtın Zorlu ve Devam Eden Evrimi”