GOL Puanlama Sistemi

Her bir turnuvada puan dağılımı şu şekildedir. Şampiyonlar 4 puan alır. İkinciler 2 puan alır. Üçüncüler 1,5 puan alır. Dördüncüler 1 puan alır. Beşinciler 0,75 puan alır. Altıncılar 0,5 puan alır. Yedinciler 0,4 puan alır. Sekizinciler 0,3 puan alır. Dokuzuncular 0,2 puan alır. Onuncular ve turnuvaya takılan onuncu sonrası tüm takımlar 0,1 puan alır.

Böylece tamamlanan 5 turnuva sonunda İzmir sıralaması her sene ortaya çıkar.

İzmir sıralaması sürekli olarak yukarıda anılan yayın organlarında güncellenmiş halde ilan edilmiş halde kalır.

GOL Resmi turnuvalarının turnuva şekli Çifte Eleme’dir ve kurallar mutlak şekilde ITSF kuralları olarak uygulanır. ITSF kuralları için bkz. www.table-soccer.org

GOL Resmi turnuvalarına katılım ve ödüller yukarıda anılan kurallara tabidir.

GOL Resmi turnuvaları Güleç Oyun tarafından bizzat yapılabileceği gibi GOL üyeleri tarafından da yapılabilir.

GOL Resmi turnuvaları haricindeki GOL turnuvaları bu puanlamaya katkı yapmaz.

 

{fcomment lang=tr_TR}