Kaleci Savunması


Hücum eden oyuncuyla karşı karşıya kaldığınızda size yapabileceği üç temel vuruş vardır: Tik tak,
çekiç, kepçe.

Tik takın savunmasında ortadaki savunma oyuncusu ayakları geriye doğru eğikken topun olduğu
köşededir. Bu durumun amacı topun olduğu köşeden gelen çapraz vuruşları engellemektedir, eğer
çapraz vuruş gelirse kaleci de hemen topun atıldığı köşeye çekilebilir.

Tik takın savunmasında kaleci kalenin ortasındadır. Tik tak vuruşunda toplar genelde kalenin ortasına
gitmektedir, bu yüzden kaleciyi köşelerde bekletmek büyük bir hatâdır. Top kalenin ortasına gelirse
kaleci topu keser, eğer top topun atıldığı değil de, diğer köşeye giderse kaleci o köşeye doğru
hızlıca çekilebilir.

Çekicin savunmasında çekiç köşeden yapılıyorsa savunma oyuncusu topu kapatacak şekilde ve ortaya
doğru hızlıca hareket ettirilmelidir. Kaleci ise atılacak köşede ve ortaya doğru hızlıca hareket
ettirilmelidir.

Kepçe köşeden yapılıyorsa çekiçle aynı savunma, yâni savunma oyuncusu topu kapatacak şekilde ve
ortaya doğru hızlıca hareketli, kaleci de atılacak köşede ve ortaya doğru hızlıca hareketli olmalıdır.

Kepçe ortadan yapılıyorsa kaleci genellikle kaleciye göre uzak köşede ve ortaya doğru hızlıca hareket
ettirilmeli, çünkü kepçe vuruşu genelde yakın köşeye çok daha etkili ve hızlı yapılır. Bu yüzden
savunmanın topu kesmesi kaleciye oranla çok düşüktür. O yüzden genellikle kaleci kaleciye göre uzak
köşede ve ortaya doğru hızlıca hareket ettirilmelidir.

Kepçe ortadan yapılıyorsa savunma oyuncusu da kaleciye göre yakın köşede ve ortaya doğru hızlıca
hareket ettirilmelidir. Kaleci ile savunma oyuncularının yerleri, yâni meselâ kalecinin bir uzak köşede
hızlıca hareket ettirilmesi bir yakın köşede hızlıca hareket ettirilmesi hücumcunun aklını karıştırabilir.
O yüzden arada kaleci ile savunma oyuncularının yerleri değiştirilebilir.

Rakip orta saha ve kaleden gelen atışlarda da kepçenin ortadan yapıldığı durumdaki savunma
uygulanabilir, yâni kaleci bir köşede ve ortaya doğru hızlıca hareket ettirilebilir, savunma oyuncusu
da diğer köşede ve ortaya doğru hızlıca hareket ettirilebilir.

Kalecilerin yapması gereken üç özellik vardır: Kurtarmak, top geldiğinde topu rakip hücumcuya
kaptırmamak, karşı kaleyi tehdit eden atışlar yapmak ve bâzen atış yerine topu kendi hücumcusuna
geçirmek.

Kalecinin kurtarma görevini tik tak, çekiç ve kepçe savunmalarını anlatarak açıkladık. Bir de orta saha
ve diğer kaleden gelen atışlardaki savunmaları da açıkladık. En kötü kalecinin bile yapması gereken
bir özellik varsa o da topu rakip hücumcuya kaptırmamaktır. Bence kaleciler âleminde yapılan en
büyük hatâ budur. Bunun için kaleciler topu denetlemeyi ve duvara çarpan topları bebeklerin
hareketleriyle denetlemeyi öğrenmelidir.

Üç bebekli savunmalarda kaleden rakip kaleye tehdit edici atış en etkili çekiç ve tik takla yapılabilir.
İki bebekli savunmalarda ise ters kepçe çok etkili yapılabiliyor, çünkü bebek sahanın ortasına kadar
çekilebiliyor. Ayrıca top isteyen bir hücumcunuz varsa topu ona vermeyi de deneyebilirsiniz.