Ters Kepçenin Gücü


Önce “Ters kepçe nedir?” sorusuyla başlayalım. Ters kepçe, bebek öne doğru eğikken, topu
bebekle zemin arasında sıkıştırıp kaleye vurma şekline verilen addır. Ters kepçe iki türlü yapılabilir:
Bilekten ve avuçtan.

Bilekten ters kepçeyi yaparken vücûdun oynayan eklemi bilektir, bu yüzden biz (Langırt Topluluğu,
yâni langırt sayfası üzerinden tanışan langırtçılar topluluğu) bu ters kepçeye bilekten diyoruz.
Avuçtan yapılan ters kepçede vücûdun oynayan eklemi dirsektir, oyun kolunu tutarken değen yer
avuç olduğu için buna da biz (Yâni Langırt Topluluğu) avuçtan ters kepçe diyoruz, ama dirsekten de
denebilir. Yurt dışındaki terimler nasıl bilemiyorum, bu konuyu çevirmen olan Murat âbiye havâle
ediyorum.

Ters Kepçenin Vuruş Şekilleri:

1. Top ortadayken ters kepçeyi yapan kişiye yakın olan köşe boşsa bu köşeye bilekten ters kepçeyle
vurabiliriz. Topu geriye ve bize doğru çapraz olarak sürükleyip sonra bebekle topa vurulur.

2. Top ortadayken ters kepçeyi yapan kişiye uzak olan köşe boşsa bu köşeye bilekten ters kepçeyle
vurabiliriz. Topu geriye ve karşı tarafa doğru çapraz olarak sürükleyip sonra bebekle topa vurulur.

3. Top ortadayken ön boşsa oyun kolunu fırfır yapar gibi çevirip bilekten ters kepçeyle vurabiliriz.

4. Top ortadayken topu yakın köşeye doğru çekip bilekten ters kepçeyle çapraz vurabiliriz.

5. Top ortadayken topu uzak köşeye doğru çekip bilekten ters kepçeyle çapraz vurabiliriz.

6. Top uzak köşedeyken ön boşsa oyun kolunu fırfır yapar gibi çevirip bilekten ters kepçeyle vurabiliriz.

7. Top uzak köşedeyken kalenin ortasına bilekten ters kepçeyle vurabiliriz.

8. Top uzak köşedeyken uzak köşeye bilekten ters kepçeyle çapraz vurabiliriz. (Denemedim,
yazarken aklıma geldi.)

9. Top uzak köşedeyken yakın köşeye bilekten ters kepçeyle vurabiliriz.

10. Top yakın köşedeyken ön boşsa oyun kolunu fırfır yapar gibi çevirip bilekten ters kepçeyle vurabiliriz.

11. Top yakın köşedeyken kalenin ortasına bilekten ters kepçeyle vurabiliriz.

12. Top yakın köşedeyken yakın köşeye bilekten ters kepçeyle çapraz vurabiliriz.

13. Top yakın köşedeyken uzak köşeye bilekten ters kepçeyle vurabiliriz.

14. Top ortadayken ters kepçeyi yapan kişiye yakın olan köşe boşsa bu köşeye avuçtan ters kepçeyle
vurabiliriz.

15. Top ortadayken ters kepçeyi yapan kişiye uzak olan köşe boşsa bu köşeye avuçtan ters kepçeyle
vurabiliriz.

16. Top ortadayken ön boşsa oyun kolunu fırfır yapar gibi çevirip avuçtan ters kepçeyle vurabiliriz.

17. Top ortadayken topu yakın köşeye doğru çekip avuçtan ters kepçeyle çapraz vurabiliriz.

18. Top ortadayken topu uzak köşeye doğru çekip avuçtan ters kepçeyle çapraz vurabiliriz.

19. Top uzak köşedeyken ön boşsa oyun kolunu fırfır yapar gibi çevirip avuçtan ters kepçeyle vurabiliriz.

20. Top uzak köşedeyken kalenin ortasına avuçtan ters kepçeyle vurabiliriz.

21. Top uzak köşedeyken uzak köşeye avuçtan ters kepçeyle çapraz vurabiliriz.

22. Top uzak köşedeyken yakın köşeye avuçtan ters kepçeyle vurabiliriz.

23. Top yakın köşedeyken ön boşsa oyun kolunu fırfır yapar gibi çevirip avuçtan ters kepçeyle vurabiliriz.

24. Top yakın köşedeyken kalenin ortasına avuçtan ters kepçeyle vurabiliriz.

25. Top yakın köşedeyken yakın köşeye avuçtan ters kepçeyle çapraz vurabiliriz.

26. Top yakın köşedeyken uzak köşeye avuçtan ters kepçeyle vurabiliriz.

27. Top ortadayken yılan vuruşunu yapan kişiye yakın olan köşe boşsa bu köşeye yılan vuruşuyla
vurabiliriz. Yılan vuruşunda oyun kolu bileğe temâs etmektedir ve bebek kendi etrâfında dönmektedir.

28. Top ortadayken yılan vuruşunu yapan kişiye uzak olan köşe boşsa bu köşeye yılan vuruşuyla
vurabiliriz.

29. Top ortadayken ön boşsa oyun kolunu fırfır yapar gibi çevirip yılan vuruşuyla vurabiliriz.

30. Top uzak köşedeyken ön boşsa oyun kolunu fırfır yapar gibi çevirip yılan vuruşuyla vurabiliriz.

31. Top uzak köşedeyken kalenin ortasına yılan vuruşuyla vurabiliriz.

32. Top uzak köşedeyken yakın köşeye yılan vuruşuyla vurabiliriz.

33. Top yakın köşedeyken ön boşsa oyun kolunu fırfır yapar gibi çevirip yılan vuruşuyla vurabiliriz.

34. Top yakın köşedeyken kalenin ortasına yılan vuruşuyla vurabiliriz.

35. Top yakın köşedeyken uzak köşeye yılan vuruşuyla vurabiliriz.

Ters kepçenin çok güçlü bir vuruş olduğu 35 farklı vuruş şeklinden anlaşılmaktadır. Ayrıca vuruş
şekillerine eklemeyi unuttuğum bir seçenek daha var: Bilekten ters kepçe yaparken çekice dönebilirsiniz. Onları da
yapabilirsiniz. Çekiçleri de eklersek ters kepçenin vuruş şekilleri 35’i aşıyor.

Benim bildiğim Türkiye’de avuçtan ters kepçe yapabilen yok. Yılan vuruşunu Murat âbi uzak köşeye
yapıyor (28. vuruş). Ben sâdece ilk üç vuruşu kullanıyorum. Dünyânın en iyi langırtçısı denen oyuncu
14 ve 15’inci vuruşları kullanıyor.

Bir gün herkes ters kepçe yapacak!