GÜLEÇ OYUN LANGIRT KULÜBÜ ANA METNİ (GOL)

GÜLEÇ OYUN LANGIRT KULÜBÜ (GOL)

GOL Tarihçesi

GOL’in tohumları 1997 yılında İzmir’de langirt.org sitesinin kurulması ile atılmış olarak kabul edilebilir. İlk dönemlerde Burak Havuk ve Murat Mutlu yönetiminde ilerleyen İzmir langırt faaliyetleri ülkemizde yasaklı olan langırt sporunun önündeki  büyük engellere rağmen kısa süre içinde ulusal bir nitelik kazanmıştır. Bir iki yıl içinde Salter Alagöz, İlker Adıgüzel gibi daha genç neslin devreye girmesi ile İzmir langırt hareketi hız kazanmıştır. Bu yıllarda Burak Havuk gruptan ayrılmıştır.  Bu hareketin başlamasından önce Türkiye’de langırtın hemen hemen hiçbir temsilinin olmadığı bilinmektedir.

 
2009 senesinde www.langirt.org sitesinin ITSF (uluslararası langırt federasyonu) üyeliğini alması ile İzmir’deki langırt faaliyetleri ITSF turnuvası düzenlemekten tutun da milli takım oluşturulup uluslararası büyük ölçekli müsabakalarda ülkemizin temsil edilmesine dek çeşitli ilklere ve büyük başarılara imza atmıştır. Bu arada İzmir’den Türkiye’nin en iyi oyuncuları ve bir dizi turnuva düzenleyicisi yetiştirilmiştir. Can Göçeri ve Çağdaş Minareci gibi yeni yetişen gençler kendi turnuvalarını düzenlemeye başlayarak temel hedeflerin yakalandığını kanıtlamışlardır. Bu dönemde hareketin başlıca sponsoru Ramazan Sarıdoğan olmuştur.

İzmir’deki langırt yaklaşımı 2010 itibari ile ITSF tam üyeliğinin alınması için Türkiye Masa Sporları Derneği’nin kuruluşuna da, İstanbul’daki langırt severlerle de birleşerek, öncülük etmiştir.

Bundan sonra Murat Mutlu yıllardır profesyonel yöneticilik yapan Onur Bilgen ile güçlerini birleştirerek İzmir’e has ve böylece daha odaklanmış bir şekilde çalışacak bir kulübün kurulmasını planlamıştır. Gene aynı kişilerin kurduğu ve Alman Leonhart firmasının Türkiye distribütörlüğünü yapmanın yanı sıra klasik Türk tipi masaların modernizasyonu ve çeşitli langırt aksesuarlarının satışını da yapacak olan Güleç Oyun sponsorluğunda Güleç Oyun Kulübü kurulmuştur.

GOL’ün ana yayın organları www.langirt.org ve www.langirt.gen.tr forumudur. GOL İzmirli langırtçıların şu güne dek gerçekleştirdiği ve 4’ü ITSF turnuvası olan 100’e yakın turnuvanın devamının sağlanması ve yazılı olan ana hedeflerine ulaşmak için kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. GOL yapısal olarak şu güne dek İzmir langırt camiasının yaptıklarının devamıdır. İzmir langırt camiasının gerçekleştirdiklerini detaylı olarak incelemek isteyenler yukarıdaki yayın organlarını inceleyebilirler

A. GENEL

Kapsam: Güleç Oyun Kulübü, bir Güleç Oyun girişimidir. Kulübe katılım ve kulübün etkinlik ve avantajlarından yararlanma temel senedi işbu metin olarak anlaşılmalıdır. Güleç Oyun GOL’ün tüm yönetim ve karar güçlerini haizdir. GOL özel bir girişim olduğundan ülke ya da şehrin uluslararası kanallarda temsili alanından beridir.

Kulübe Katılım: Kulübe katılmak www.langirt.org sitesine yapılacak başvuru ile gerçekleşir. Katılmak isteyen kişi info@langirt.org adresine adını, soyadını, doğum tarihini, telefon numarasını ve adresini belirten bir elektronik posta atar ve kulübe katılmak istediğini bu postada açıkça beyan eder. Bu postanın konusu “GOL’e Katılım Talebi” şeklinde olmalıdır.

Güleç Oyun yönetiminin uygun görmesi durumunda aday üyeye kulübe dahil olduğunu belirten bir elektronik posta gönderilir. GOL üye kartı şablonuna uygun bir üye kartı bastırmak tamamen üyenin sorumluluğundadır. Şablon kulübün yayın organında yayınlanacaktır.
 
Bir üyenin GOL avantajlarından yararlanması için GOL üyelik kartını bastırmış olması gerekecektir. Üyeliği e-posta ile kabul edilmiş dahi olsa kartını batırmamış üyeler GOL avantajlarından yararlanamaz.
 
Kulüp İletişimi:
Kulübün iletişim organı www.langirt.org sitesidir. GOL üyeleri zorunlu olmasa da www.langirt.gen.tr forum sitesine üye olmalıdırlar. Güleç Oyun’un onadığı etkinliklerin ortaya atılması ve gerçekleştirilmesi esasen www.langirt.gen.tr forum sitesi üzerinden gerçekleştirilir. Güleç Oyun tarafından bu forum sitesinde onaylandığı belirtilemeyen hiçbir etkinlik GOL etkinliği olarak anlaşılamaz. GOL ile ilgili olarak www.langirt.gen.tr sitesinde alınacak kararlar sadece ve sadece Güleç Oyun tarafından onaylanmak şartına bağlı olarak geçerlik kazanır. GOL bu yayın organları haricinde gerekli gördüğü durumlarda İstanbul langırt forumu www.langirtciyiz.biz üzerinden de “duyuruda” bulunabilir.

Kulüp Etkinlikleri: GOL üyeleri aracılığı ile langırt turnuvaları düzenler. Bu turnuvalar kulübün tüm üyeleri tarafından GOL ve Güleç Oyun masaları ve imkanları kullanılarak düzenlenebilir. Güleç Oyunun onaylamadığı fakat bir GOL üyesi tarafından düzenlenen turnuvalar hiçbir şekilde bir GOL turnuvası olarak anlaşılmaz ve üyeler GOL avantajlarından faydalanamaz. Güleç Oyun ürünlerinin ana satış kanalı www.langirt.org sitesidir. Güleç Oyunun herhangi bir turnuvanın GOL turnuvası olduğunu onayladığını belirtme kanalı www.langirt.gen.tr veya www.langirt.org sitesidir. www.langirt.gen.tr sitesinden “ters kepçe” ya da “güleç” takma isimli üyelerin yapacağı beyan bu onayda esastır. Bu yetkiyi haiz diğer üyelere karar kılınırsa ilgili üyenin kim olduğu anı kanal üzerinden duyurulacaktır.

Üyelerin Avantajları: GOL turnuvalarına katılımda ücret avantajları ve Güleç Oyun tarafından satılan ürünlerde indirim avantajları olarak bilinmelidir. Her bir GOL turnuvası için katılımda ücret avantajı turnuva öncesinde www.langirt.gen.tr ve/veya www.langirt.org sitesinde yayınlanır. Gene Güleç Oyun ürünlerine dönük indirim avantajları da bu iki site kanalı ile duyurulur.

Üyelikten Çıkış: Güleç Oyun yönetiminin kararı ile belli bir üyenin üyeliği düşürülebilir. Bu kararın kendisine bildirilmesi sonrasında üye hiçbir GOL faydasından yararlanamaz. Üye kendi isteği ile de üyelikten çıkabilir. Üyelikten herhangi bir şekilde çıkan üye üye kartını imha etmekle yükümlüdür.

Üyelerin Yetkileri: Üyeler kulübün idaresi ile ilgili kararlar alamazlar. Üyeler yapılacak turnuvalarla ilgili tüm kararları oy birliği ile alabilirler ve fakat bu kararların bir GOL turnuvasında geçerli olması için Güleç Oyun onayı şarttır.

 

B. HEDEFLER

GOL Ana Hedefleri

 
1)      Başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye’de langırt sporunun yaygınlaşmasını sağlamak. Langırtın centilmence ve sportmence icra edilen bir müsabaka sporu olarak gelişmesini sağlamak.

2)      Tüm GOL üyelerinin turnuva düzenlenmesi konusunda desteklenmesi.

3)      Birinci sınıf langırt ürünleri üretilmesi ile İzmir ve Türkiye’de langırtın daha kaliteli oynanmasını sağlamak.

4)      İzmir’den Türkiye langırtına hizmet verecek birinci sınıf oyuncuların ve turnuva düzenleyicilerinin yetişmesini sağlamak.

5)      İzmir üniversitelerinde langırt sporunun geliştirilmesini sağlamak ve sürekli turnuvaların yapılmasını mümkün kılmak.

6)      İzmir’de güçlü bir langırt üretim sektörü oluşturarak şehir ve ülke gençleri için istihdam sağlamak.

7)      İzmir şehrinden en üst düzey oyuncuların çıkması sağlanarak milli takıma oyuncu yetiştirmek.

8)   Diğer illeri de aynı türden girişimlere sevk ederek Türkiye şampiyonlarının sağlam bir sisteme dayalı olarak belirlenmesini sağlamak. 

 

C. İŞLEYİŞ

Genel

 

Güleç Oyun Langırt Kulübü (GOL) işleyişi kulübün özel bir işletmeye ait olması sebebi ile tamamen Güleç Oyun denetimindedir. Fakat kulübün bir nevi meclisi olarak iş gören www.langirt.gen.tr forumunda alınacak kararlar Güleç Oyun yönetimince dikkate alınacaktır. Güleç Oyun yönetiminin bu türden kararları onaylama ya da onaylamama hakkı tamamen Güleç Oyun yönetimi iradesi dahilindedir.
 

Güleç Oyun yönetimi, yukarıdaki paragraftaki kesinliğe bir halel gelmeksizin, üyelerin görüşlerini akıl ve mantık dairesinde ve İzmir langırtı yararına dikkate almayı ve üyelerle fikir alış verişinde bulunmayı memnuniyetle kabul eder. Üyelerin oy çokluğu ile forum üzerinden alacakları kararları da üyelerle forum üzerinden seviyeli bir şekilde tartışmayı da kabul etmektedir.

Turnuvalar

Tüm GOL üyeleri Güleç Oyun’a yukarıda anılan siteler, elektronik posta veya şahsen başvurarak turnuva talebinde bulunabilirler. Güleç Oyun’a ait masalar ve tesislerde sadece GOL turnuvası tahsis edilebilir. Turnuvanın kabul edilip edilmemesi Güleç Oyun iradesine bağlıdır.

Güleç Oyun’un turnuvalardan saltık kazancı turnuva öncesindeki antrenmanlardan gelecek gelirdir. Onun haricinde tüm turnuva geliri dağılımı turnuvayı düzenleyen üyenin iradesi dahilindedir.

Turnuva talebinde bulunan ve turnuva talebi onaylanmış üye turnuva şartlarını (yer, katılım ücreti, ödüller, müsabakaların yapılma şekli ve diğer teknik detaylar)  www.langirt.gen.tr sitesinde turnuvadan en az 15 gün önce yayınlamak zorundadır. Bu şarta uymayan hiçbir turnuva GOL turnuvası olarak kabul edilmez.

Turnuvalarda bu 15 günlük süreden sonra yapılacak değişiklikler Güleç Oyun onayına bağlıdır.

Her bir GOL turnuvasının duyurusunda turnuva isminin önünde GOL ibaresi olmak zorundadır. Duyuruda ve ilk duyuru mesajında GOL ibaresi kullanıldıktan sonra diğer yazışmalarda bu ibarenin kullanılması zorunlu değildir.

Resmi GOL Turnuvaları

Resmi ya da Puanlı GOL Turnuvaları GOL tarafından ilan edilir. Bu turnuvalar GOL Oyuncu ve Üniversite sıralamalarına puan veren turnuvalardır.

Bu turnuvalar tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına ve yabancılara açıktır.

Bu turnuvalar sonucunda İzmir şampiyonları belirlenmiş olur ve şehri ulusal ve uluslararası ölçekte temsil yetkileri bu şampiyonlara ait olur. Şampiyonların şehri herhangi bir sebeple temsil edememesi durumunda bir alttaki takım ya da oyuncular bu hakkı kazanır. Üstteki takımın bir oyuncusunun şehir temsilinde yer alamaması takım arkadaşının da yer almaması anlamına gelecektir.

Bu turnuvalardaki masalar Ege turnuvası haricinde mutlaka GOL masaları olacaktır. GOL onaylı masa tiplerinin birden fazla olması durumunda seçim turnuvanın düzenleyicisine bırakılmaktadır. Ege Üniversitesi turnuvası ise serbest bırakılmıştır ve tamamen düzenleyicilerin yetkisi dahilindedir. Ege Üniversitesi turnuvası GOL onaysız masalarda da icra edilebilir.

Turnuva tarihleri yukarıda anılan yayın organlarında yayınlanır. İzmir Kupası haricinde diğer turnuvaların tarihsel sıralaması müsaitlik temelinde anlaşılır. İzmir Kupası ise her şekilde sonuncu turnuva olmak durumundadır.

Puanlama
 
Her bir turnuvada puan dağılımı şu şekildedir. Şampiyonlar 4 puan alır. İkinciler 2 puan alır. Üçüncüler 1,5 puan alır. Dördüncüler 1 puan alır. Beşinciler 0,75 puan alır. Altıncılar 0,5 puan alır. Yedinciler 0,4 puan alır. Sekizinciler 0,3 puan alır. Dokuzuncular 0,2 puan alır. Onuncular ve turnuvaya takılan onuncu sonrası tüm takımlar 0,1 puan alır.

Böylece tamamlanan 5 turnuva sonunda İzmir sıralaması her sene ortaya çıkar.

İzmir sıralaması sürekli olarak yukarıda anılan yayın organlarında güncellenmiş halde ilan edilmiş halde kalır.

GOL Resmi turnuvalarının turnuva şekli Çifte Eleme’dir ve kurallar mutlak şekilde ITSF kuralları olarak uygulanır. ITSF kuralları için bkz. www.table-soccer.org

GOL Resmi turnuvalarına katılım ve ödüller yukarıda anılan kurallara tabidir.

GOL Resmi turnuvaları Güleç Oyun tarafından bizzat yapılabileceği gibi GOL üyeleri tarafından da yapılabilir.

GOL Resmi turnuvaları haricindeki GOL turnuvaları bu puanlamaya katkı yapmaz.

GOL Onaylı Masaları

GOL onaylı masalar yukarıda anılan yayın organlarında GOL onaylı oldukları ilan edilen masalardır.

Şu aşamada Efsane Masa ile Leonhart Betriebs masası GOL resmi turnuvalarında kullanılabilir. Resmi olmayan GOL turnuvalarında ise Güleç Oyun’a ait tüm masalar kullanılabilir. Ege Üniversitesi’nde düzenlenecek turnuvalarda Langırt Ticaret masaları da kullanılabilir. Ege Üniversitesi’nde düzenlenecek resmi GOL turnuvasında da Langırt Ticaret masaları kullanılabilir.

D. ÇEŞİTLİ

1.GOL’ün arması yukarıda anılan yayın organlarında yayınlanacaktır.

2.GOL turnuvalarının tamamında ITSF disiplin kuralları geçerlidir.

3.GOL tarafından hakemlikle görevlendirilmiş görevliler turnuvalarda tek yetkili olarak görev yaparlar.

4. Oyun kuralları, disiplin kuralları ve bu metinde açıklanmamış diğer konularda tüm konularda ITSF kuralları geçerli olacaktır.

5.GOL resmi turnuvaları ya da GOL resmi olmayan turnuvaları ITSF turnuvaları olarak da icra edilebilir. Böyle bir durumda masalarla ilgili tüm maddeler ITSF Tüzüğü’nde yazan masa gerekliliklerine uygun olarak yürütülür.

6.Bu metinde eksik kalan bölümler bu bölüme zaman içinde eklenebilecektir ve eklendiği gün itibari ile yürürlük kazanacaktır.

{fcomment lang=tr_TR}