İZMİR LANGIRT EKOLÜ TARİHÇESİ

 

İZMİR LANGIRT KULÜBÜ (İLK) TARİHÇESİ 

 

İzmir Langırt Klubü aslında İzmir’de 2007 yılından beri belirgin bir şekilde süre giden langırt faaliyetlerinin doğal bir sonucudur. Tabi ki bu tarihten önce de İzmir’de langırt popüler bir oyundur ama genel olarak İLK (İzmir Langırt Kulübü) ile sonuçlanan organize langırt faaliyetlerinin başlangıcını sanırım bu tarihe odaklayabiliriz. 

 

İzmir ve bilhassa Ege Üniversitesi Türk langırtında sürekli öncü bir rol oynamıştır. Kronolojik olarak bu faaliyetlerin bir dökümünü yaparsak sanırım bu nihai oluşumun da tarihçesini oluşturmuş olacağız: 

 

2007 

 

* Ege Üniversitesi’nde www.langirt.org (Murat Mutlu, Burak Havuk) heyecanları ile ilk kurallı ve tanıtımlı langırt turnuvalarının düzenlenmeye başlanması. Bu ilk kurallı turnuvalar 1969 yılından beri devrede olan manasız ve belirsiz yasaktan sonra ülkede langırtın kurumlaşması için öncü (süreklilik arz eden ve amacı sürekli hale gelmek olan) hamlelerdir denilebilir. 

 

* Celal Bayar Üniversitesi’nden langırt oyuncularının (Volkan Arman önderliğinde) Muradiye Kampüsünde ciddi bir langırt grubu/faaliyeti oluşturmaları ve kısa zaman içinde Ege Üniversitesi ile birleşmenin sağlanması.  

 

* Çok ciddi ve üst düzey oyuncuların ortaya çıkmaya başlaması. (Erhan, Volkan Arman, Murat Mutlu, Dr. Sadık, Dr. Salter, Dr. İlker ve …………….. (kendinizi ekleyiniz) 

 

* Türkiye’nin ilk üniversiteler arası langırt liginin düzenlenmesi. Bu lige Ege, 9 Eylül, Celal Bayar ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitelerinden katılım sağlanmıştır.  

(bkz. http://www.youtube.com/watch?v=iPMNsne9_YQ2008-2010 


* İlk Üniversiteler Arası Langırt Liginin başarısı üzerine bu iki yılda 5 Lig daha düzenlenmiştir.  Bu ligler iki aya yaygın sürelerde her hafta oynanmış ve son derece başarılı olmuştur. İzmir’de düzenlenen bu liglerin dünyada dahi örneklerini bulabilmek zordur çünkü turnuvaların aksine langırt sporunda lig düzenlemek katılım ve ilgiyi canlı tutmak açısından son derece zordur.  

(bkz. http://www.langirt.org/index.php/etkinlikler.html

 

* Türkiye’nin ilk ITSF standartlarına uygun Turnuva Masası YILDIZ’ın İzmir’de üretilmesi. Bu üretimde oyuncuların verdiği teknik bilgiler Langırt Ticaret ve Aker Bilardo’nun imkanları ile birleştirilmiştir. Aker Bilardo daha sonraları İzmir langırtını fazla desteklememiş de olsa kendilerine, gene de, bu ilk girişimdeki rolleri sebebi ile teşekkürü borç biliyorum. 

 

* Dr. İlker Adıgüzel tarafından açılan www.langirt.gen.tr sitesinin (halihazırda çevrim içi değildir) uzunca bir süre İzmir langırtının haberleşme, bilgi paylaşımı ve turnuva duyuruları platformu olarak görev yapması. (facebook’un o denli etkin olmadığı yıllardı denilebilir) 

 

* İzmir girişimi ile Türkiye’nin ITSF  (International Table Soccer Federation) üyesi olması. 

bkz (http://www.youtube.com/watch?v=ckvYvk1odu8)

 

* Türkiye’nin ilk ITSF onaylı uluslararası turnuvasının İzmir’de oynanması. Bu turnuvamıza Yılan Vuruşunun mucidi olan Hans Kircher ve Charly Friessem de iştirak etmiştir 

(Bkz. http://www.langirt.org/index.php/itsf-den-haberler-itsf-news/170-protourizmirsonuclar.html

 

* Türk Milli takımının İzmir merkezinde ve yurt dışında yaşayan Türk oyuncular görevlendirilerek oluşturulması. Milli Takımımız 2009-2012 arası WCS Dünya Şampiyonalarında bir Dünya İkinciliği bir de Dünya Üçüncülüğü almışlardır. Kupalar Bornova Langırt Ticaret tesislerinde sergilenmektedir. 

( Bkz. http://www.milliyet.com.tr/-yasakli-sporda-dunya-ikincisiyiz/cumartesi/haberdetay/01.10.2011/1445179/default.htm)

 

Bilhassa Ege Üniversitesi Grand Cafe’de 50’ye yakın ulusal turnuva düzenlenmesi. Bu turnuvaların bazılarında masa ödülleri bazılarında ise yurt dışındaki turnuvalara seyahat ödülleri gibi kapsamlı ödüller defaten dağıtılmıştır. 

 

* Son derece profesyonel oyuncuların yetişmeye devam etmesi (Çağdaş Minareci, Bebo Mustafa, Can Göçeri, Bebekkıran Kübra, Burcu Güler, Filiz Bekler,  Hüseyin Ünal, Murat Özden  ve ……… (kendinizi ekleyiniz))  (Çağdaş Minareci daha sonraki yıllarda İstanbul’da düzenlenen Roberto Sport Professional Series turnuvasında Avrupa Şampiyonu olarak bu unvanı İzmir’e getirmiş bir oyuncudur, İzmir ITSF turnuvalarında ise Murat Mutlu çiftler müsabakalarında iki kez Avrupa İkinciliği elde etmiştir.) 

 

2011-2012  


3 ITSF turnuvasının daha İzmir’de düzenlenmesi. Bu turnuvalara da Alman Langırt Efsanesi Jamal, gene Hans Kircher, Kuveyt Milli Takımı (Ali Habib ve arkadaşları), Alman Berlin Langırt Ligi (Tim Koch ve arkadaşları), Romanya Langırt Akademisi Kurucusu (Bogdan Paniou), İran Langırt Federasyonu  Şampiyonu ve Dünyanın en önde gelen tekler şampiyonlarından Daviran Morteza, Tebriz langırtının temsilcileri Ali Tali ve arkadaşları, Avrupa’daki önde gelen oyuncularımızdan Cihan An gibi şöhretler katılmışlardır.(Bkz. http://www.youtube.com/watch?v=urc6-iGXoy0) 

Bkz. http://www.youtube.com/watch?v=ICjkS1Cnjl8)

 

* İzmir’de klasik Türk tipi masaların üretimine tekrar başlanması. Bu çok dikkat çekmeyen bir motif olmasına rağmen geleneksel Türk tipi oyunun canlı tutulması adına önemli olduğu düşünülmektedir. 

 

* Türkiye Masa Sporları Derneği’nin kurulması ve uluslararası temsil faaliyetlerinin bu kurum altında toplanması. 

 

* Yerel İzmir turnuvalarının hem Bornova hem de Alsancak, Buca gibi semtlerde yoğun bir şekilde devam etmesi. 

 

* Okan Kılınç, Yusuf Çekiç, Erol Tez gibi eski langırt ekolünün büyük/güzel ustalarının aranılmaları, bulunmaları ve Türk langırtının hizmetine tekrar sokulmaları da bu yıllar arasında gerçekleşmiştir. 

 

2013 

 

2013 yılı  İzmir langırtı için durgunluk hatta gerileme yılı olmuştur denilebilir. Fakat bu tanımlama aslında İzmir langırt ekolünün uluslararası ve ulusal temsil yetenekleri açısından doğrudur; filhakika, İzmir langırt oyuncusu yetiştirmeye bilhassa Grand Cafe ve Sote Cafe nezdinde devam etmiştir. 

 

Bu yıl birçok iç çekişme sebebi ile Türkiye’nin ITSF üyeliği sona ermiş ve milli takımımızın ITSF uluslararası şampiyonalarına katılımı da sonlanmıştır. Bu gelişmeler üzücü ve genel olarak Türk langırtına zarar vermiş niteliktedir ve fakat bu tarihçenin konusunu teşkil etmediğinden bu kadarlık açıklamayı yeterli bulmak gerektir. Türkiye Masa Sporları Derneği de bu yıl sonlanmıştır. 

 

Gene de 2013 yılında İzmir Grand Cafe’de çok yoğun katılımlı bir Kasım turnuvası icra edilmiştir. Bu turnuvada alttan yetişen yeni oyuncular ve turnuva düzenleyicileri, ekolü devam ettirebilecek güce sahip olduklarının ilk işaretlerini vermişlerdir. 

 

2014 

 

Her gecenin bir sabahı olduğu gibi, 2014 yılı da kendinden önceki nispeten kötücül geçen yılın kederlerini silip atmıştır. Şu noktaya kadar GENEL HATLARI (ki detayları nice oyuncular, nice güzellikler, nice mücadelelerle doludur) aktarılmaya çalışılan İzmir langırtı 2014’ün 19 Aralık’ında müthiş bir turnuva ile ayağa kalkmış ve İZMİR LANGIRT KLUBÜ resmen kurulmuştur. Tamamen genç nesiller yönetiminde ve daha tecrübeli eski oyuncular desteğinde oluşan İLK geçmişinden aldığı güç ve her zamanki İzmir dinamizmi ile Türk langırtının itici gücü olacağını derhal müjdelemiştir. 

(bkz https://www.facebook.com/photo.php?fbid=849622778437189&set=pcb.577851532360856&type=1&theater)

 

İLK mutlaka dinamizmini büyük langırt faaliyetleriyle çiçeklendirecektir; fakat gelecek nesillerin de bu ekolü devam ettirebilmesi için şehrimizin tüm potansiyelini kullanabilecek çaba ve aklı da ortaya koymakla yükümlüdür. Bu kapsama yeni oyuncu ve ulusal/uluslararası başarıların ortaya çıkarılması kadar şehrin maddi/sponsorluk kaynaklarının devreye alınması da girmektedir. Tüm İLK üyeleri zeki ve atılgan insanlar olmaları gereği bu hedefleri yerine getireceklerine dair şüphe yoktur. 

 

Bu dönemde öne çıkan yeni yetenekler: Turgay Devrim, Mervan İçel, Ecem Sena, Burak Malkoç, Burcu Uzunca, Yeşim Dal, Recep Yıldız  ve  …………………  (kendinizi ekleyiniz).