ITSF Oyun Kuralları- Tam Metin

 

ITSF

 

Uluslararası Langırt Federasyonu

 

 

ITSF Kurallar Kitabı

 

İÇİNDEKİLER

 

Giriş

Yetkili Merciler

Malzeme ve Donanım

 

 1. Güzel Oyun Kuralları

 2. Maç

 3. Maçın Başlatılması

 4. Topun Oyuna Sokulması (Servis) ve Rakiplerin Hazır Olduklarını Bildirmeleri

 5. Oyun İçindeki Servisler

 6. Top Saha İçinde

 7. Top Saha Dışında

 8. Ölü Top

 9. Mola

 10. Mola Sonrası Oyuna Devam Edilmesi

 11. Hakem Talebi

 12. Skor

 13. Masa Tarafları

 14. Pozisyon Değiştirme

 15. Fır Fır

 16. Masanın Sallanması

 17. Oyun Sıfırlama

 18. Oyun Alanına Müdahale

 19. Masada Değişiklik

 20. Dikkat Dağıtma

 21. Antreman

 22. Güzel Konuşma ve Davranış Kuralı

 23. Pas

 24. Topa Sahip Olma Süreleri

 25. Oyunun Geciktirilmesi

 26. Takımların Çağrılması/Tekrar Çağrılması ve Hak Mahrumiyeti

 27. Teknik Faul

 28. Kurallarla İlgili Kararlar ve Kararlara İtirazlar

 29. Kıyafet Kuralları

 30. Turnuva Yöneticisi

 

 

GİRİŞ

 

 

Tüm Oyuncular ve Organizatörler bu Kural Kitabı’nda anılanlarla bağlıdırlar.

 

a.Kural Kitabı Yetkililere destek vermek için oluşturulmuş bir rehberdir. Kural Kitabının amacı oyunun kurallarının açıklanmasıdır. Bu bağlamda, yani Yetkililerin amacının oyunun güzel ve düzgün bir şekilde oynanması olduğu düşünülürse, Yetkililer bu Kurallara bağlı kalmalı ama aşırı bir sertlik gösterek oyunun yavaşlamasına da sebep olmayacak şekilde hareket etmelidirler.

 

b.Dikkat: Federasyon tarafından görevlendirilmiş Yetkililer herhangi bir turnuvada bu Kural Kitabını uygulamakla ilgili en yüksek yetkileri haizdirler. Federasyon tarafından görevlendirilmiş Yetkililerin kararlarına saygı duyulmalıdır ve bu kararlara itiraz edilmemelidir. İlgili turnuvada Federasyon tarafından görevlendirilmiş bir Yetkili görev yapmıyorsa, Turnuva Yöneticisi Federasyon Yetkilisinin görev ve sorumluluklarını üstlenir.

 

c.Masa Futbolu Kuralları Yetkililer tarafından oyunun idaresi için ne denli iyi bilinmeli ise Oyuncular da pürüzsüz bir oyuna katkıda bulunmak için bu Kuralları o ölçekte bilmelidirler.

 

d.Amaç, oyuna dönük kişilere özel yorumlamaların mümkün olduğunca azaltılmasının sağlanmasıdır.

 

e.Kuralların hedeflerinden biri de oyunun Oyuncular arasında karşılıklı saygı çerçevesi içinde oynanmasını sağlamak ve seyircilerin de oyunu kolay bir şekilde takip edebilmesini mümkün kılmaktır.

 

f.Okurlara hatırlatmak isteriz ki, Yetkililerin kararları tartışılmaz ve kesindir ama Yetkililer de insan olduklarından zaman zaman hatalı kararlar verebilirler.

 

YETKİLİ MERCİLER

 

a.Bu Kural Kitabı Spor Komisyonunun sorumluluğu altında Kurallar Komisyonu tarafından yazılmış ve düzenlenmiştir. ITSF Yönetim Kurulu tarafından her bir dönemin başında oya sunulur ve gözden geçirilir. Kural Kitabının incelenmesi ve tadil edilmesi Genel Kurul eliyle gerçekleştirilebilir.

 

b.Tutarsızlık ya da zorlu bir durum ortaya çıkması durumunda acil tadiller ilgili dönem dahilinde Kurallar Komisyonu eliyle gerçekleştirilebilir. Tadiller Yönetim Kurulu oyuna tabidir.

 

c.Kural Kitabının kullanılması Federasyon Yetkililerinin, Yetkililerin ve Oyuncuların sorumluluğundadır.

 

d.Maçlar 3üncü şahıs hakem idaresinde ya da 3üncü şahıs bir hakem olmaksızın oynanabilir. Hakemli bir maçta Hakem Yetkili Şahıs olarak anlaşılır. Bir Hakemin olmadığı bir maçta ise tesislerde bulunan herhangi bir Hakem ya da Yetkili Şahıs bir anlaşmazlık durumunda başvurulacak mercidir. Çözüme derhal ulaştırılamayan sorunlar Tahkim ve Hakemler Komisyonuna gönderilebilir. Bu Komisyon kararını Spor Komisyonuna iletecek ve Spor Komisyonu da kararı diğer tüm üye ve oyunculara açıklayacaktır.

 

e. Oyunu kontrol eden bir Hakem (Yetkili) oyunda bir sorunla karşılaştığında duruma tanık olan yani maçı izleyen diğer Hakemlerden kendi iradesi dahilinde görüş alabilir. Eğer bir oyuna birden fazla Hakem ya da Yetkili atanmışsa oyun esnasında çıkacak bir sorunla ilgili nihai karar en yüksek dereceli Hakem yani Federasyon Yetkilisi tarafından verilir. Herhangi bir Hakemin bulunmaması durumunda yardıma çağrılan Hakem sorunlu durum ile ilgili herhangi bir gol ya da faul kararı vermeden oyunun kalan bölümünü normal bir şekilde idare edecektir.

 

f.Kuralların tadili talepleri ya da Kurallarla ilgili açıklama talepleri veyahut soruları Hakemler ve Yetkililer Komisyonu Başkanına gönderilir. Bu şahıs gelen talep ve sorularla ilgili yanıtlarını Spor Komisyonu Başkanına iletir.

 

g. Hükmen yenik tutulma da dahil cezalar ve müeyyideler bir turnuvadaki Baş Hakemlerin yetki ve sorumluluk alanında kalır. Daha ciddi bir müeyyide verilmesi söz konusu ise Turnuva Yöneticisi tarafından Disiplin Komisyonuna gönderilecek ilgili bir rapor mevcut olmalıdır.

 

h.Bu Kurallar bir turnuva esnasında çok istisnai bir durumun ya da gerekliliğin oluşması halinde ITSF Delegesi ve/veya ITSF Baş Hakeminin onayı ile değiştirilebilir. Bu türden ani değişiklikler Sport Komisyonuna ve ITSF Yönetim Kuruluna onay için derhal iletilmelidir. Aksi takdirde ilgili turnuva ITSF puantajından çıkarılabilir.

 

 

MALZEMELER VE DONANIM

 

MASA

 

 1. Resmi masalar ITSF Genel Kurulunda oya sunulur. Resmi masa seçimi ITSF ile üreticiler ve diğer ortaklar arasındaki anlaşmalara bağlı olarak değiştirilebilir.

 2. Organizatörler düzgün oyuna imkan veren ekipmanları tedarik etmekle yükümlüdür (Zımparalanmış Bebekler, Düz Rotlar vb.)

 3. Hiçbir durumda oyun yüzeyi sonradan (fabrika çıkışı sonrasında) zımparalanamaz ya da normal matlığından daha mat hale getirilemez. Bu tür bir müdahale durumunda turnuva ITSF puantajından çıkarılır ve masa yüzeyi iade edilir.

 4. Oyuncular rotların dış kısımlarını yağlayabilirler. Teleskopik rotların iç içe geçmeli kısımları yağlanamaz.

 5. Organizatörler belirli yağlama ürünleri markalarının ve temizleme aktiflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilirler. Böyle bir zorunlu kılma durumunda izin verilen ürünler Oyuncular tarafından erişilebilir olmalıdır. Böyle bir durumda izin verilmemiş bir yağlama ya da temizleme markasının kullanılması oyuncunun turnuvadan ihracı sonucunu doğurur.

 6. Masada (oyun yüzeyi, sap, toplar) reçine ya da magnezyum ya da başka bir maddenin kullanılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde turnuvadan ihraç gerçekleşir.

 7. Organizatörler ekipman ya da Oyuncular için tehlikeli olarak yorumlanan tüm ürünleri yasaklama yetkisini haizdirler.

 8. Rutin masa bakımı haricinde masanın iç oyun özelliklerini ya da bebekleri etkileyebilecek hiçbir değişiklik yapılamaz.

 

TOPLAR

 

 1. Resmi toplar ITSF Spor Komisyonu oylaması ile belirlenir.

 2. Bir turnuvada oyunlar turnuva alanında satın alınacak toplarla oynanır.

 3. Tüm Oyuncular bir turnuva topu almakla mükelleftir.

 

SAPLAR

 

 1. Her Oyuncu sapları değişebilen masalarda kendi tercih edeceği sapı monte ederek oynama özgürlüğünü haizdir. Oyuncuların takacağı saplar masaya ya da Oyuncuya zarar vermeden rotlara takılabilmelidir.

 2. Bebek hareketleri kol gücü haricinde bir sistemle desteklenemez ya da engellenemez. Mekanik sistemler kullanılamaz. Saplar takıldıkları rota sağlam ve kıpırdamaz bir konumda takılı olmalıdır.

 3. Organizatörler belirli sapların tehlikeli olduğunu beyan edip Oyuncuların bu tür sapları kullanmamaları gerektiğini dikte edebilirler. Oyuncunun tehlikeli bulunan sapı çıkarmayı reddetmesi turnuvadan ihraçla sonuçlanır.

 4. Birden fazla maç yapılan oyunlarda Oyuncular maç aralarında, molalarda vb. aralıklıklarda (ilgili mola ya da ara süresi dahilinde)sapları değiştirebilir.

 

DİĞER AKSESUARLAR

 

 1. Diğer tüm aksesuarlar Oyuncu ya da diğer katılımcılar için bir tehlike oluşturmadıkları sürece kullanılabilir (örneğin eldivenler, sargılar, kayma engelleyici bantlar vb.)

 2. Masanın yüzeyi ya da herhangi bir kısmı hiçbir şekilde aksesuarlar sebebi ile değişikliğe uğramamalıdır.

 

 

 

1. Güzel Oyun Kuralları

 

Turnuva esnasında, turnuva salonunda ya da turnuvanın yapıldığı tesislerde sportmenliğe yakışmayan ya da doğru/ahlaki davranışlarla uyuşmayan hiçbir fiil icra edilemez. Aksi bir davranış güzel oyun gerekliliklerine bir ihlal olarak yorumlanır. Tüm Oyuncular, Yetkililer ve/veya İzleyiciler arasında karşılıklı saygı bir zorunluluktur. Her Oyuncu ve Yetkilinin kişisel hedefi langırt oyununun mümkün olan en sportmen ve olumlu tavırlar içinde topluma yansıtılması olmalıdır.

 1.  
  1. Güzel Oyun Kurallarının ihlali durumunda verilecek ceza oyunun ya da maçın hükmen kaybettirilmesi, turnuvadan ihraç ya da para cezası olabilir. Güzel Oyun Kurallarının ihlal edilip edilmediği ve ihlalle ilgili cezanın ne olacağı ITSF Disiplin Komisyonu, ya da bu Komisyon o anda mevcut değilse Baş Hakem ve Turnuva Yöneticisi, tarafından kararlaştırılacaktır.

 

2. Maç

 

Turnuva Yöneticisi tarafından başkaca bir şekilde belirtilmediği sürece bir maç 5 oyunun 3ünün kazanılması ile gerçekleşir. Her bir oyun taraflardan birinin 5 gole ulaşması ile sonuçlanır. Maçın son oyunu da 5 gole ilk ulaşan tarafça kazanırlır ve fakat son oyunda 2 farklı kazanmak mecburidir (5-3, 5-2, 5-1, 5-0 ) ve durumun 4-4 olması halinde 7-7’ye kadar 2 farklı galibiyet aranır. Durum 7-7 olmuşsa 8inci golü atan oyunu kazanır.

2.1 Oynanacak oyunların sayısı Turnuva Yöneticisinin sorumluluğundadır ve turnuva ilanında belirtilecektir.

2.2 Zamanın sınırlı olması durumunda Turnuva Yöneticisi oynanacak oyun sayısını ve oyun kazanmak için gerekli gol adedini düşürebilir.

2.2.1 Bu türden bir düşürme kararı kesindir, tartışılamaz ve faaliyette oynanacak tüm maçlara uygulanır.

2.3 Tüm ITSF onaylı turnuvalarda oynanacak oyun sayısı ITSF Spor Komisyonu tarafından ilan edilir ve turnuva ilanında yer alır.

2.4 Oynanacak oyun sayısının ya da oyun kazanmak için gerekli gol sayısının ihlali durumunda maçın hükmen kaybedilmesi ya da turnuvadan ihraç sonuçları ortaya çıkabilir (ilgili ihlali gerçekleştiren her iki takım için de).

 

3. Maçın Başlatılması

 

Maça yazı tura atışı ile başlanır. Yazı tura atışını kazanan takım ister masanın tarafını isterse de ilk topu seçebilir. Atışı kaybeden takım kazanan takımın seçtiği opsiyonun haricindeki opsiyonla yetinecektir.

3.1 Kazanan takım masa tarafı ya da ilk top seçiminde bulunduktan sonra seçimini değiştiremez.

3.2 Maç resmi olarak top oyuna girdiğine başlar (Ama örneğin kötü sözler ya da tartışma gibi ihlaller durumunda maça tayin edilen Hakem oyunu durdurabilir ve her iki takım ile son bir uyarı konuşmayı yapabilir ve sonrasında oyunun tekrar başlamasını talep edebilir).

 

4. Topun Oyuna Sokulması ve “Hazırım” Jesti

 

Servis oyunun başında, gol olduktan sonra ya da kural ihlali sebebi ile top taraflardan birinin orta sahasına verildiğinde topun oyuna sokulması anlamına gelmektedir. Top her oyuna sokulduğunda “Hazırım” jesti uygulanmak zorundadır.

4.1 Servis, topun orta sahanın orta bebeğinde hareketsiz halde durdurulması şeklinde gerçekleştirilir. Topa sahip olan taraf bu noktada Hazırım jestini uygular.

4.1.4.1.1 Topun orta sahanın orta bebeğinden başka bir yerden oyuna sokulması ve bu ihlalin gol olmadan önce fark edilmesi durumunda oyun durdurulur ve top aynı takım tarafından tekrar oyuna sokulur. Fakat önceki cümlede anılan ihlal anında gol gerçekleşirse gole itiraz edilemez. Müteakip ya da mükerrer ihlallerin cezası topun oyuna sokulmak üzere karşı tarafa verilmesi şeklindedir.

4.2“4.2 “Hazırım” Jesti. Top servis edilmeden/oyuna sokulmadan önce topu oyuna sokacak taraf diğer tarafa hazır olup olmadığını sorar. Karşı taraf üç saniye içinde “Hazırım” diyecektir. Bu cevap alındıktan sonra topu oyuna sokacak olan taraf gene üç saniye içinde topu oyuna sokar. Bu sürelerin aşılması durumunda zaman temerrüdü (bkz. Kural 25) gerçeklemiş olur. Topu oyuna sokan taraf bu üç saniye içinde topu hareket ettirmeye başladığında topu pas ya da şut ile ileri hatlara göndermeden yatay bir pas yapar ve en az bir saniye bekler ve daha sonra topu pas ya da şut olarak kullanabilir. Bu yatay tek pas ve bir saniyelik bekleme esnasında topun durdurulması zorunlu değildir. Topun rotlarda genel olarak kalabileceği maksimum sürelerin sayılmasına da anılan yatay pastan sonraki bir saniyenin sona ermesi ile başlanır.

4.2.1 Rakibin “Hazırım” cevabını almadan topu oyuna sokmanın ve oynamaya başlamanın cezası bir uyarıdır ve top tekrar oyuna sokulur. Müteakip ya da mükerrer ihlallerin cezası topun oyuna sokulmak üzere karşı tarafa verilmesi şeklindedir.

 

4.2.2 Topun ileriye doğru bir yatay pas yapılmadan gönderilmesinin ya da ytay pastan sonra bir saniye beklemeden topun ileri gönderilmesinin cezası rakibin iradesi dahilindedir. Rakip böyle bir durumda oyunun kaldığı yerden devam etmesini isteyebileceği gibi kendisi tarafından oyuna sokulması için topun verilmesini de talep edebilir.

 

5. Takip Eden Servisler/Oyun İçindeki Servisler

 

Maçın ilk servisini takip edecek servisler en son gol yiyen takım eliyle gerçekleştirilir. Çok oyunlu bir maçın birinci oyunundan sonraki oyunlarının ilk servisi önceki oyunu kaybeden takım tarafından gerçekleştirilir.

5.1 Topun yanlış takım tarafından servis edilmesi ve bu ihlalin gol olmadan fark edilmesi durumunda oyun durdurulur ve top doğru takım tarafından servis edilir. Fakat önceki cümlede anılan durumda oyunun durdurulması istenmeden önce gol olursa gole itiraz edilemez ve oyun normal haliyle devam eder.

5.2Taraflardan birine top karşı takımın kural ihlali sebebi ile verildiyse ve top bundan sonra orta sahada ölü bir noktada kalırsa, top kural ihlali yapan yani takıma oyuna sokulmak üzere geri verilir.

 

6. Top Saha İçinde (Top Oyunda)

 

Top oyuna sokulduktan sonra masadan çıkana, ölü top durumu gerçekleşene, mola alınana ya da gol olana dek oyundadır.

 

7. Top Saha Dışında (Top Oyun Dışında)

 

Topun oyun alanını terk etmesi, gol boncuklarına, ışıklandırma tesisatlarına veyahut masanın bir parçası olmayan herhangi bir nesneye çarpması durumunda top oyun dışındadır. Topun yan duvarların üst kısımlarına ya da köşelerin üst kısımlarına (boncuklara değil) çarpıp oyuna derhal dönmesi durumunda top oyun içinde kabul edilecektir.

7.1 Oyun alanı kavramı oyun yüzeyi ile bu yüzeyin üzerindeki uzun ve kısa duvarların yüksekliğinin sonuna kadar yükselen prizma olarak anlaşılmalıdır. Kısa ve uzun duvarların üst kısımlarına çarpan top derhal oyun alanına geri dönerse oyunda kabul edilir.

7.2Servis deliğine girip çıkan bir top oyunda kabul edilir.

7.3 Bir oyuncu şutu ya da pası topun oyundan çıkmasına sebep olursa top rakibin defans bebeklerine verilir ve oyun oradan devam eder.

7.4 Bir Oyuncu topun rakibin bebeklerinin üzerinden aşmasına (örnek Hezarfen Şutu) sebep olabilecek tarzda şut çekemez. Fakat normal bir şut oyun alanında bebeklere ya da duvarlara ya da oyun alanı dahilindeki başka şeylere çarpıp Hezarfen Şutu haline geliyorsa bu bir ihlal değildir. (ç.n. Sanırım bir kural değişikliği oldu ve oyun başına bir Hezarfen şutuna izin verildi ama henüz Kural Kitabında böyle bir şey yazmadığı için bir belirsizlik de var).

7.5 Kural 7.4’ü ihlal etmenin müeyyidesi topun rakip orta sahaya oyuna sokulmak üzere verilmesidir.

 

8. Ölü Top

 

Top tamamen durduğunda ve herhangi bir bebeğin erişim alanının dışında kaldığında ölü ilan edilir.

8.1 Top orta sahaların arasında bir noktada ölürse topu en son servis eden takım tarafından orta sahadan oyuna tekrar sokulur (bkz. Kural 4).

8.2Top kaleci ile orta saha arasında kalan bir alanda ölürse topa o anda en yakın defans hattına geri verilir. Oyun “Hazırım” jesti uygulaması ile başlar (Bkz. Kural 4).

8.3 Defans alanında topun kendi ekseni etrafında dönmesi (fırıldak olması) ama hiçbir bebek tarafından erişilememesi durumu meydana gelmişse top ölü kabul edilmez ve topun defans hattında maksimum kalabilme süresi top eksensel dönüş sebebi ile bebeklerin erişim alanına girene ya da tamamen hareketsiz kalıp ölene dek uzatılır.

8.4 Kasten öldürülen bir top rakibe oyuna sokulmak üzere verilir (Örnek: topun dip kısmından yavaşça erişilemeyecek bir noktaya dek itilmesi ve noktada hareketsiz kalması).

 

9. Mola

 

Her takımın oyun başına oyuncuların masayı süresince terk edebilecekleri iki mola hakkı vardır. Bu molalardan her biri 30 saniyeden fazla olamaz. Top oyunda ise mola sadece topun sahibi olan takım tarafından ve topu tamamen durdurmuş olmak kaydı ile istenebilir. Top oyunda değilse her iki takım da mola isteyebilir.

 9.1 Bir kez mola alındıysa her iki takım da (molayı alan takım önce başlamak istese dahi) mola süresi olan 30 saniyeyi sonuna dek kullanabilir.

9.2 Çiftler maçlarında takımların oyuncuları mola esnasında yer değiştirebilirler (Bkz. Kural 14.1).

9.3 Oyunlar arasında alınan bir mola bir sonraki oyundaki mola haklarından düşülür.

9.4 Top oyunda iken her iki elini de saplardan bırakan ve masaya arkasını dönen bir oyuncu mola istemiş kabul edilir.

 

9.4.1 Oyuncu bir şutu çekmeden önce ellerini silmek için sapları bırakabilir ve fakat bu fiil iki ya da üç saniyeyi geçmemelidir. Oyuncu ellerini silerken hatlara dönük maksimum top tutma süresi dolmaya devam eder. Bu kuralın göz önünde tutulması gereği, defans yapan takım karşı takım sadece ellerini bıraktığında bunun bir mola olduğunu düşünmemelidir.

 

9.4.2 Fakat eller /bilekler bu sebeple bırakıldıktan sonra tekrar saplara konulduğunda bir tam saniye geçinceye kadar şut çekilemez ya da pas atılamaz.

9.5 Oyun içinde sadece ve sadece topa sahip olan takım ya da Oyuncu mola isteyebilir. Mola istendiği anda mola süresi çalışmaya başlar.

 

9.5.1 Topa sahip olan taraf mola istedikten hemen sonra bir pas ya da şut atarsa bu girişimi geçersiz olur ve kendisine dikkat dağıtma (bkz. Kural 20) cezası verilir.

 

9.6 Topa sahip olan taraf top hareketliyken mola isterse top karşı takımın orta sahasına oyuna sokulmak üzere verilir. Top oyunda iken topa sahip olmadan mola isteyen bir takıma ise dikkat dağıtma (bkz. Kural 20) cezası verilir.

 

9.6.1 Mola istendiğinde top oyunda ve hareketli ise ve sonrasında molayı isteyen taraf lehine gol olursa sayı karşı takıma yazılır.

9.7 Takımlardan herhangi biri 30 saniye sonunda oyuna dönmeye hazır değilse o takıma oyun temerrüdü/oyunu geciktirme uyarısı verilir (Bkz. Kural 25).

9.8 Bir oyunda ikiden fazla mola isteyen takım uyarılır ve bu istek geri çevrilir. İkiden fazla mola isteyen takım topa sahipse ve molayı istediği anda top oyunda ise topu kaybeder ve rakip orta sahadan servis yapılarak oyuna devam edilir. Bu isteklerin devam etmesi durumunda teknik faul cezası verilir.

 

9.8.1 Bir takım oyun içinde ikiden fazla mola isteyerek oyunu geciktirmek, oyun sırasında itirazları cevap bulmadığı için ikinci bir hakem talep etmek ya da başka bir sebeple tekrar eden kasıtlı hatalarda bulunmak sonucunda teknik faul cezasına çarptırılır.

9.9 Bir Oyuncu topu mola sonrasında kullanmaya başladığında (topa kaldığı yerden hareket verdiğinde) top mola alındığında bulunduğu rotu terk edene kadar başka bir mola istenemez. Defans ve kaleci rotları tek bir rot olarak kabul edilir.

 

9.9.1 Kural 9.9’un ihlaline verilen ceza topun rakip kaleciye verilmesi şeklindedir. Talep edilen mola da verilmez.

9.10 Mola esnasında Oyuncu oyun alanına müdahale ederek rotları yağlayabilir, yüzeyi silebilir vb. Top rakibin izin vermesi kaydı ile yerinden kaldırılabilir ve fakat oyuna başlanmadan önce tam alındığı yere konulmalıdır. Topu kaldırmak için istenen bir izin rakip takım ya da Hakem tarafından verilmeyebilir (örneğin top gol olmak üzere bir pozisyonda durdurulmuşsa).

 

9.10.1 Bir oyuncu topu kaldırma izni verilmemesine rağmen kaldırırsa top rakibin orta sahasına oyuna sokulmak üzere verilir. Eğer bu ihlal top gol olmaya çok yakın bir durumda yapılırsa karşı takıma bir sayı yazılır.

 

 

10. Mola Sonrasında Oyuna Devam Edilmesi

 

Bir mola sonrasında top mola alındığında hangi noktada ise o noktaya geri konularak oyuna devam edilir.

10.1 Mola alındığında top oyunda ise topa sahip olan Oyuncu oyuna başlamadan önce rakip takımın hazır olmasını sağlamak durumundadır. Topu ileri ya da geri vermeden önce topun bulunduğu rottaki bir bebeğe yatay pas verir ve en az bir tam saniye bekler (bkz. Kural 4).

 

10.1.1. Topa sahip olan oyuncu ellerini saplara koyar koymaz topun mevcut rotu üstte anılan oyuna devam etme prosedürü gerçekleştirilmeden terk etmesi durumunda, rakip ister oyuna bu konumdan devam eder ister topu oyuna sokmak için talep eder.

10.2 Mola istendiğinde top oyunda değilse oyuna geri sokulması kurallara göre topu oyuna sokması gereken takım tarafından (mola sonrasında) gerçekleştirilir.

 

10.2.1 Mola iki top arasında istenirse (yani bir gol atıldıktan sonra ama gelen top oyuna sokulmadan önce) top son golü yiyen takım tarafından orta sahadan oyuna sokulur.

10.3 Topun kuralsız ya da anılan bu kurallara aykırı bir şekilde oyuna sokulması durumunda rakip ister mevcut durumdan oyuna devam eder ister topu oyuna sokmak için talep eder.

 

11. Hakem Talebi

 

Hakem talebi molası takımlara her oyun için tanınmış iki mola hakkı haricindedir. Hakem talebi molası sonrasında top oyuna normal mola süreci sonrasında sokulduğu şekilde sokulur.

11.1 Maçın başında bir Yetkili/Hakem bulunmuyorsa ve oyun esnasında bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa takımlardan herhangi biri hakem talep edebilir. Bu tür bir istek topun durmuş ya da ölmüş olduğu bir anda yapılabilir.

 

11.1.1 Bir hakem çağrılması için yapılan ilk istek hakem talebi molası olarak kabul edilir.

 

11.1.2 Topa sahip olmayan takım top oyunda ve durmuş iken hakem talep ederse ve topa sahip olan takım tam o anda bir pas ya da şut gerçekleştirmişse, hakem talebi molası isteği topa sahip olmayan takıma bir dikkat dağıtma cezası getirecektir. Aynı şekilde top hareketli iken yapılan hakem isteği de dikkat dağıtma olarak kabul edilir.

11.2 Oyun bir hakemin gelmesi sonrasına tekrar başladıktan sonra ikinci bir hakem talep edilebilmesi için top ölmüş olmalıdır ya da oyun dışında olmalıdır. Top oyunda iken ikinci bir hakem talep etmenin cezası teknik fauldür.

 

11.2.1 Oyun masada iki hakem ile tekrar başlarsa hakemlerden birinin değiştirilmesi isteği Baş Hakem ya da Turnuva Yöneticisi tarafından geri çevrilecektir ve sonrasında ilgili Oyuncu teknik faulle cezalandırılacaktır.

11.3 Bir takımdaki oyuncular hakem talebi molasında, başkaca bir şekilde bunu yapmaya hak kazanmadıkları sürece (bkz. 14), yer değiştiremezler.

11.4 Masa Bakımı- Topların değiştirilmesi, bebeklerin sıkıştırılması vb. türden masa bakımları maçın başlangıcından önce talep edilmelidir. Bir oyuncunun maç esnasında masa bakımı talep edebileceği tek durum masada ani bir değişikliğin meydana gelmesi halidir (bebeğin kırılması, vida kırılması, tamponun yerinden çıkması, rotun eğilmesi vb.)

11.4.1 Top ile temas halindeki bir bebekte kırılmas olması durumunda tamir gerçekleştirilirken hakem talebi molası alınmış kabul edilir. Oyun kırılan bebeğin rotundan başlar.

 

11.4.2 Masa ışıklandırması bozulursa oyun derhal durur (hakem talebi molası gibi kabul edilir).

 

11.4.3 Rotların yağlanması vb. gibi rutin bakımlar sadece molalarda ve oyun aralarında gerçekleştirilir.

11.5 Oyun yüzeyindeki yabancı maddeler (oyun alanına yabancı bir maddenin düşmesi) olduğunda oyun derhal durur ve madde oyun alanından alınır. Oyun yabancı maddenin oyun alanına girdiğinde topun bulunduğu rottan devam eder. Masanın kısa kenarlarında oyun alanına düşebilecek türden nesneler bulundurulmamalıdır. Top yabancı madde alana girdiğinde hareket halindeyse topa en son sahip olan Oyuncu ya da takım tarafından oyuna sokulur.

 

11.5.1 Top oyun alanına giren yabancı maddeye çarparsa oyun durur ve yabancı madde kaldırılır. Oyuna kalınan rottan devam edilir.

11.6 Tıbbi Mola- Bir Oyuncu ya da takım tıbbi mola isteyebilir. Bu istek Turnuva Yöneticisi, Baş Hakem ya da maçın hakemi tarafından onaylanmalıdır. Anılan Yetkililer tıbbi molanın süresini belirler ve fakat tıbbi bir mola en fazla 60 dakika sürebilir. Bu süre sonunda halen oynayamayacak olan bir Oyuncu oyuna devam edemez ve hükmen yenik ilan edilme gerçekleşir.

 

11.6.1 Tıbbi mola isteği reddedilirse Oyuncunun mola haklarından biri düşer ve ayrıca hakemin iradesi dahilinde bu Oyuncuya dikkat dağıtma cezası da verilebilir.

 

12. Skor

 

Kaleye giren top kurallara uygun olarak girmiş olmak kaydı ile goldür. Kaleye girdikten sonra çıkan ve/veya kaleye girdikten sonra çıkarak masadan fırlayan toplar da goldür.

12.1 Sayma boncuklarına yansıtılmamış (unutulmuş) ama her iki takımın da varlığını inkar etmediği goller gol sayılacaktır. Fakat takımların her ikisi birden böyle bir golün varlığını kabul etmiyorsa bu gol gol olarak sayılamaz. Herhangi bir unutulmuş gol itirazı sadece ilgili oyunda yapılabilir.

12.2 Topun kaleye girip girmediği ile ilgili bir fikir ayrılığı bulunuyorsa hakem ya da bir Yetkili çağırılacaktır. Yetkili kişi Oyunculardan ve/veya izleyicilerden edineceği kanaate binaen kararı verecektir. Fakat Yetkilinin aldığı bilgiler kendisine bir karar vermek için yeterli gelmiyorsa, iddia edilen gol sayılmayacaktır.

12.3 Atılmamış bir golü sayı boncuklarına yansıtmaya çalışan bir takım teknik faul alacaktır ve bu sahte gol doğallıkla kabul edilmeyecektir. Bu türden bir davranışın yinelenmesi halinde o takım ya da Oyuncu derhal (Baş Hakemin iradesi dahilinde) oyunu ya da maçı hükmen kaybetmiş kabul edilecektir

 

13. Masa Tarafları

 

Her bir oyunun sonunda takımlar bir sonraki oyun başlamadan taraf değişebilirler. Her iki taraf da buna gere görmüyorsa taraf değişilmeyebilir. Oyunlar arası süre en fazla 90 saniyedir.

13.1 Takımların her biri 90 saniyeyi sonuna dek kullanabilir. Her iki takım da 90 saniyeden önce maça dönmek isterse oyun başlar ve 90 saniyenin kalanı yok sayılır.

13.2 90 saniyelik süre sonunda takımlardan birinin oyuna başlayama hazır olmaması durumunda o takım oyun geciktirme uyarısı alır (bkz. Kural 25).

 

 

 

14. Pozisyon Değiştirme

 

Çiftler maçlarında Oyuncuların her biri iki rot kullanabilir. Top oyuna sokulduktan sonra Oyuncular gol olana, moa alınana ya da teknik faul verilene dek oldukları pozisyonda kalırlar.

14.1 Mola esnasında, gol olduktan sonra, oyunlar arasında ya da teknik faul şutu öncesinde ve/veya sonrasında her iki takım Oyuncuları da pozisyon değiştirebilir.

14.2 Bir takımın Oyuncuları pozisyon değiştirdikten sonra top oyuna tekrar konulacak bir durum oluşana ya da bir mola alınana kadar pozisyon değiştiremezler.

 

14.2.1 Her iki Oyuncu da masaya dönük olarak yerlerini aldığında o takımın pozisyon değiştirme süreci tamamlanmış kabul edilir. Her iki takım da aynı zamanda pozisyon değiştirmek istiyorsa ilk önce topa sahip olan takımın Oyuncuları pozisyon değiştirir.

14.3 Top oyunda iken kurallara aykırı bir şekilde pozisyon değiştirmek bir dikkat dağıtma olarak kabul edilir ve Oyuncular eski yerlerine dönmek zorunda bırakılır.

 

14.3.1 Herhangi bir çiftler maçında top oyunda iken elini normalde eşinin kullandığı rota koyan bir Oyuncu dikkat dağıtma ihlali yapmış kabul edilir.

 

 

15. Fır Fır

 

Fır Fır yasaktır. Fır Fır bebeklerin topa vurmadan önce 360 Dereceden daha fazla ya da topa vurduktan sonra 360 Dereceden daha fazla döndürülmesi anlamına gelmektedir. 360 Derecenin hesaplanmasında topa vurmadan önceki dereceler topa vurduktan sonraki derecelerle toplanmaz.

15.1 Top kural dışı bir şekilde Fır Fır ile gönderildiğinde karşı takım, kendi iradesi dahilinde, oyuna kalınan yerden devam edebilir ya da topu oyuna sokmak için talep edebilir.

15.2 Topa vurmayan ve/veya topu ileri hareket ettirmeyen bir döndürme hareketi Fır Fır sayılmaz. Fakat Oyuncunun Fır Fır halindeki rotu topu kendi kalesine gol olarak gönderirse bu gol karşı takıma gol olarak normal bir şekilde yazılır. Rotun topa değmeden döndürülmesi Fır Fır değildir ama bir dikkat dağıtma hareketi olarak yorumlanabilir.

15.3 Sapından tutulmamış bir rot çarpan topun etkisi ile dönerse Fır Fır yapılıyor sayılmaz (örnek: tekler maçlarında defanstan atılan şutlarla dönen forvet hattı bebeğinin dönüş sonrasında topa vurarak gol yapması kurallara aykırı değildir).

 

16. Masanın Sallanması

 

Top oyunda iken masanın sallanması, kaydırılması ya da kaldırılması (yerden havalandırılması) kural dışıdır. Masanın sallanmasının kasten ya da kasıtsız yapılması ehemmiyetsizdir. Sallama sonunda diğer takım topu kaybetmese dahi sallama cezası verilir. Masa sallamaların maç boyunca kaç kere yapıldığı sayılır.

16.1 Bu kuralın ihlalinde uygulanacak müeyyide: Birinci ve ikinci kerelerde rakip takım oyuna mevcut durumdan, sallamanın yapıldığı rottan ya da topu oyuna sokarak orta sahadan devam etme seçeneklerini haizdir. Kural dışı sallama Oyuncunun topu bir rottan kaybetmesine yol açmışsa oyun o rottan devam edecektir. Takip eden ihlallerde (3üncü ve devamı) teknik faul verilir.

16.2 Rakibin rotlarına dokunmak ya da bunlarla temas etmek sallama, kaldırma ya da kaydırma ile aynı şekilde cezalandırılır.

16.3 Masanın gol sonrasında ya da top oyun dışında ilen sallanması sportmenliğe yakışmayan davranış olarak yorumlanır. Şut çektikten sonra top halen oyunda iken rotların tamponlarına vurulması ise sallama olarak yorumlanır.

 

17. Sıfırlama

 

Bir Oyuncunun masaya rakibin bir şut ya da pas yapabilmesini engelleyecek ölçüde kuvvet uygulaması ama rakibin topu buna rağmen kaybetmemesi durumunda hakem “sıfırlama” kararı verir ve topun o rotta tutulabileceği süre sıfırdan başlar. Topa sahip olan oyuncu topu aynı noktadan başlatma ya da sıfırlamayı görmezden gelerek kaldığı yerden oyuna devam etme haklarını haizdir.

17.1 Anılan türden bir kuvvet uygulaması sonucunda topun ne kadar küçük olursa olsun hareket etmesi sıfırlama için yeter sebeptir (örnek: top olduğu yerde sallanırsa bu sıfırlama için yeter sebeptir). Sıfırlama top kepçelenmiş veyahut da hareket eder halde ise dahi verilebilir.

17.2 Sıfırlama bir dikkat dağıtma durumu olarak kabul edilmez ve topa sahip olmaya devam eden mağdur Oyuncu isterse hemen (bir saniye bekleme kuralı yoktur) şut çekebilir. Bu sebeple defans yapan ve sıfırlamaya sebep olan Oyuncu/takım gevşememelidir ve “sıfırlama” kararı veren hakeme bakmak yerine defans yapmaya devam etmelidir.

17.3 Topun bulunduğu hatla ilgili olmayan bir Oyuncunun yaptığı sıfırlama gerektiren kuvvet uygulaması dikkat dağıtma olarak kabul edilir (örneğin, rakip forvet top karşı takımın forvet hattındayken sıfırlama gerektiren bir kuvvet uygulaması yapıyorsa).

17.4 Topa sahip olan takım tarafından yapılan kasti bir sıfırlama gerektiren kuvvet uygulaması kural dışıdır. Bunu yapan takım topu karşı takıma oyuna sokması için vermek zorunda kalır.

17.5 Bir takıma oyunda ilk sıfırlama uygulaması kararı verildikten sonra o takım herhangi “bir topta” iki sıfırlama yapması durumunda teknik faul ile karşı karşıya kalır. İlk sıfırlama kararı verildikten sonra ve (ister aynı topta olsun isterse başka bir topta ) ikinci sıfırlama da yapıldıktan sonra hakem “uyarı” verir. İkinci sıfırlamaya konu olan aynı top gol olmadan bir sıfırlama kararı daha gerektirirse o takım teknik faul alır. O oyunda bundan sonra aynı topta iki sıfırlama kararı her verildiğinde teknik faul çalınır.

 

17.5.1 Teknik bir faul sıfırlama gerektiren aşırı bir kuvvet uygulaması için verilmişse bir sonraki sıfırlama kararına teknik faul verilmez.

 

17.5.2 Sıfırlamalar Oyuncu başına değil takım başına sayılır ve ayrıca maç başına değil oyun başına kaydedilir.

17.6 Oyuncunun masayı oyun içindeki gayri ihtiyari bir güç uygulaması sonucunda değil de kasten salladığı anlaşılırsa bu sıfırlama değil sallama olarak yorumlanır.

17.7 Top orta sahada iken verilen bir sıfırlama kararı topun orta sahada tutulabilme süresini sıfırladığı gibi duvara çarpma sayılarını da sıfırlar.

 

18. Oyun Alanına Müdahale

 

Bir Oyuncunun top oyunda iken karşı takımdan ya da hakemden izin almadan oyun alanına fiziken dahil olması (topa dokunsun ya da dokunmasın) yasaktır. Ama rakip takım ya da hakem izin verirse Oyuncular oyun alanına müdahale edebilirler.

18.1 Eksensel dönüş yapan bir top herhangi bir bebeğin erişim alanında olmasa dahi oyunda kabul edilir. Dönen bir topu durdurmak için oyun alanına müdahale etmek, rakibin topu alması için yapılsa dahi, yasaktır.

18.2 Masanın üzerine havalanan bir top oyun alanının bir parçası olmayan bir şeye çarpana kadar oyunda kabul edilir. Masanın üzerinde uçan topları yakalamak yasaktır.

18.3 Ölü top haline gelen bir top oyun dışında kabul edilir (Bkz. Kural 8). Hakem ya da hakem yoksa rakip takım tarafından izin verildikten sonra bu topa serbestçe dokunulabilir.

18.4 Oyuncu top oyunda değilse masanın herhangi bir yerindeki şut izlerini silebilir. Bunun için karşı takım izni gerekmez.

18.4 Bu kuralı ihlal etmenin cezası şu şekildedir: Oyuncu topa sahipse ve top durmuşsa top karşı takıma oyuna sokması için verilir. Oyuncu topa sahip değilse ya da top hareket halinde ise Teknik Faul. Bir Oyuncu oyun alanına müdahale eder ve topun gol olmasına engel olursa rakip takıma bir gol yazılı ve top oyuna gol olmuş gibi sokulur.

18.5 Masanın üzerinde uçan bir topa dokunmanın cezası olarak Teknik Faul verilmişse süreç şu şekilde gelişir: Teknik Faul şutu gol olmuşsa top golü yiyen takım tarafından normal bir şekilde oyuna sokulur. Teknik Faul şutu gol olmamışsa topu oyuna gene Teknik Faul şutunu atan takım sokar.

 

19. Masada Değişiklikler

 

Masanın oyun özelliklerini değiştirebilecek hiçbir değişiklik hiçbir Oyuncu tarafından uygulanamaz. Bu cümle kapsamına bebekler, oyun yüzeyi, tamponlar vb. dahildir.

19.1 Oyuncular masadaki top izlerini silmeden önce ellerine ter, tükürük ya da herhangi bir madde süremezler.

 

19.1.1. Silme amaçlı reçineler ve tozlar ya da diğer maddelerin oyun yüzeyine sıçratılmaması gerekir.

 

19.1.2 Tutuşu ya da kavrayışını geliştirmek için ellerine herhangi bir madde uygulayan Oyuncu bu maddenin oyun alanına, masaya ya da topa bulaşmamasına dikkat etmelidir. Aksi takdirde maddenin topun hareketini etkilediği kabul edilir (örnek: tozun topa bulaşması). Bu tür toplar ve masanın diğer etkilenen yerleri derhal temizlenir. Bu ihlali gerçekleştiren Oyuncu oyunu geciktirme uyarısı alır ve takip eden aynı türden ihlallerde ilgili Oyuncu maçın geri kalanında o maddeyi kullanmaktan men edilir.

19.2 Reçine türü bir madde kullanan Oyuncunun kullandığı madde saplarda iz ya da kalıntı bırakıyorsa taraf değişmeden önce bunlar hızlı bir şekilde temizlenmelidir.

 

19.2.1 Maddeyi temizlemek için gerekli süre 90 saniyeyi aşıyorsa Oyuncu oyunu geciktirme uyarısı alır ve maçın geri kalanında o maddeyi kullanmaktan men edilir.

 

19.3 Oyuncular rotların hareketini etkileyen herhangi bir nesneyi torlara, saplara ya da masanın dış kısımlarına yerleştiremezler (örneğin: kaleci rotunun hareketini sınırlandıran bir nesne).

19.4 Daha önce belirtilen süreler içinde yapılmak ve rakip Oyuncuların oyun arasında taraf değişmesini zorlaştırmamak kaydı ile rotların sapları değiştirilebilir. Sap değiştirme esnasında verilen sürelerin (mola süresi, oyun arası süresi) aşılması durumunda geciktirme uyarısı verilir (Bkz. Kural 25).

19.5 Maç başlamadan önce topların değiştirilmesi isteği mevcut hakem ya da Turnuva Yöneticisi tarafından onaylanmalıdır. İstek mevcut topların oyun özelliklerinin standart toplardan önemli ölçüde farklı olması durumunda kabul edilebilir.

 

19.5.1 Yeni Top- Oyuncu top oyunda iken yeni bir top isteyemez. Ölü top durumunda ise oyuncu masanın içindeki foldan yeni top talep edebilir. Bu istek genel olarak kabul edilebilir ve fakat masa hakemi bu isteğin oyunu durdurmak ya da süre kazanmak için yapıldığını düşünürse isteği geri çevirecektir.

 

19.5.2 Top oyunda iken yeni top talep eden Oyuncu mola haklarından birini kullanmış kabul edilir. Ve fakat hakem oyunda olan topun gerçekten oynanamaz nitelikte olduğuna karar verirse mola düşme cezası verilmez.

 

19.6 Başkaca bir şekilde belirtilmediği sürece, bu kuralın herhangi bir kısmının ihlali teknik faul için zemin teşkil eder.

 

20. Dikkat Dağıtma

 

Topun olduğu rotun arkasında kalan rotlardan yapılan herhangi bir hareket ya da ses dikkat dağıtma olarak yorumlanabilir. Dikkat dağıtma sonucunda atılan goller sayılmaz. Oyuncu dikkatinin dağıtıldığına inanıyorsa hakem ya da Yetkili talep etmek kendi sorumluluğundadır.

20.1 Bir şut öncesinde, sırasında ya da sonrasında orta saha rotlarının duvara vurulması dikkat dağıtma olarak yorumlanır. Şut başladıktan sonra orta saha rotunun yavaş bir şekilde hareket ettirilmesi dikkat dağıtma olarak yorumlanmaz.

20.2 Top oyunda iken takım arkadaşlarının konuşması dikkat dağıtma olarak yorumlanabilir.

20.3 Pas atarken pası yakalayacak rotun hareket ettirilmesi ve pasın atılacağı noktanın belli olmaması için kandırmacalı hareketler yapılması dikkat dağıtma olarak yorumlanmaz. Ve fakat, aşırı hareketler dikkat dağıtma olarak görülebilir.

20.4 Şutun kurulması sonrasında elin saptan çekilmesi ve daha sonra aniden şut çekilmesi dikkat dağıtma olarak görülebilir. Top sadece ve sadece her iki el (ve/veya bilek) sapa tekrar temas edip bir tam saniye beklendikten sonra çekilebilir.

 

20.4.1 Tekler maçlarında Kural 20.4 sadece forvet hattından çekilen şutlar için geçerlidir.

20.5 Top oyundayken saplardan elini kaldıran ve aşağı eğilen ya da masadan uzaklaşan bir Oyuncu (örneğin ellerini silmek, ya da matlaştırıcı pudra kullanmak için) dikkat dağıtma cezası alır.

20.6 Dikkat Dağıtma için Uygulanacak Yaptırım: İlk dikkat dağıtma ihlali için suçlu takım hakemin dikkat dağıtmanın zararsız olduğunu düşünmesi durumunda bir uyarı alır. Hücum eden takım şut çekerken bir dikkat dağıtma gerçekleştirmişse ve gol olmuşsa bu gol sayılmaz ve rakip takım topu oyuna sokar. Diğer tüm durumlar için rakip takımın oyuna mevcut durumunda devam etme, dikkat dağıtma yapılan noktadan devam etme ya da topu alarak oyuna yeniden sokma seçenekleri vardır. Müteakip ihlaller Teknik Faul için zemin teşkil eder.

 

21 Antreman

 

Antreman maç başlamadan önce ve oyunlar arasında herhangi bir masada yapılabilir. Oyun başladıktan sonra antreman yapılamaz.

21.1 Antreman topun bir bebekten diğerine geçirilmesi ya da şut çekilmesi şeklinde anlaşılır.

 

21.1.1 Kural Dışı Antreman masadaki hakem tarafından saptanır ve uyarı yapılır. Topa amaçsızca vuruşlar Antreman değildir.

 

21.2 Kural Dışı Antremana (yani oyun içinde yapılan antremanlara) verilecek ceza topun rakip takıma oyuna sokulmak üzere verilmesidir. Oyuncu ihlali yaparken topa sahip değilse uyarılır. Müteakip ihlaller Teknik Faul için zemin teşkil eder.

 

 

22. Güzel Konuşma ve Davranış Kuralı

 

Bir Oyuncu tarafından dorğudan ya da dolaylı olarak ifa edilen sportmenliğe yakışmayan fiiller ve yorumlar yasaktır. Bu kuralın ihlali derhal Teknik Faul getirecektir.

22.1 Rakip takımın dikkatini oyun dışına çekmek yasaktır (Bkz. Kural 20). Maç sırasında ve hatta heyecan sebebi ile doğaçlama bir şekilde yapılan bağırmalar ya da sesler Teknik Faul için zemin teşkil eder.

22.2 Oyuncular küfür edemez. Küfür eden Oyuncu derhal Teknik Faul alır. Küfre devam eden Oyuncu hükmen mağlup ilan edilir ya da turnuvadan ihraç edilir ve tesislerden uzaklaştırılır.

22.3 Seyircilerin Oyuncuların ya da hakemin dikkatini dağıtacak hareketler yapması, sesler çıkarması ya da bu tür sonuçları doğurabilecek nesneler kullanmaları yasaktır. Bu kuralın ihlali ilgili seyiricinin turnuva alanında uzaklaştırılması ile sonuçlanır.

22.4 Koçluk serbesttir fakat sadece molalarda ve oyun aralarında koçluk yapılabilir.

 

23. Pas 

23.1 Orta sahada kepçelenmiş ya da durdurulmuş haldeki bir top forvet hattına, rakip orta sahaya temas etsin ya da etmesin, doğrudan aktarılamaz. Top aktarılmadan önce en az iki bebeğe dokunmalıdır. Kepçelenmiş bir top duvara ya da oyun yüzeyine sıkıştırılmış top anlamına gelmektedir.

 

23.1.1 Hareketi net bir şekilde sona eren bir top beklenmeden aktarılabilir. Duran bir topa dönük olarak pas atılmadan önce bir bekleme yapılırsa pas geçersizdir. Top net bir şekilde durmuş ve hemen pas olarak aktarılmamışsa artık aktarılmak için tekrar iki bebeğe dokunmak zorundadır.

 

23.1.2 Kısa bir süre için oyun yüzeyine kepçelenen ya da durdurulan ve sonrasında serbest bırakılarak derhal ileri aktarılan bir top geçerli bir pas olarak forvet tarafından yakalanabilir ve fakat serbest bırakmadan sonra (aktarma öncesinde) en az iki bebeğe dokunmuş olmalıdır. Top oynama yüzeyine kepçelenmiş, serbest bırakılmış ve kepçelemeyi gerçekleştiren bebek tarafından başka hiçbir bebeğe dokunmadan ileri aktarılmışsa bu pas geçersizdir.

 

23.1.3 Orta sahadan durdurulmuş ya da kepçelenmiş bir topun aniden fırlaması ve forvet hattında hareketli bir kontrol altına alınması geçerli bir pastır ve fakat fırlamanın ve forvet hattında yakalamanın gayri ihtiyari olması gereklidir.

23.2 Pas hareketi başlamadan önce top pası verecek bebeğin ön ya da arkasına dokunmuşsa forvet ya da orta saha hattına gönderilmeden önce ikinci bir bebeğe daha temas etmelidir. Fakat top başka bir rottan gelerek gayri ihtiyari bir şekilde pası verecek bebeğe çarpmışsa gene aynı bebekle hemen ileri aktarılabilir.  Oyuncu orta sahadan şut çekmeden ya da pas vermeden önce topu duvara iki kereden fazla çarptıramaz. Top aktarılmadan önce duvara (iki duvar ya da tek duvar fark etmeksizin toplam) en fazla iki kere çarptırılabilir. Top duvara üçüncü kez çarparsa orta sahadan pas ya da şut çekilemez.

 

23.2.1 Savunma Tuzağı- rakibin pası ya da şutu rakip orta saha tarafından duvara sıkıştırılarak yakalanmışsa topu yakalayan ve şimdi kendi orta sahasında kullanmaya hazırlanan Oyuncu için duvara çarptırma olarak sayılmaz.

 

23.2.2 Top duvara dokunduktan sonra yeni duvara çarpma sayısı için yeterli mesafede geri gelinceye kadar beklenmelidir.

 

23.2.3 Bir molayı takiben ikinci bir adama değmeden duvara çarptırılması duvara çarptırma maksimum sayısına (2) eklenmez.

23.3 Defanstan orta sahaya paslarda 23.1’de anlatılan gerekliliklere tabidir ve fakat istisnai olarak pas çıkarken rakip takımın bebeklerine dokunduğu anda artık pas olmaktan çıkar ve serseri top olarak kabul edilir ve herhangi bir oyuncu tarafından yakalanabilir. Defansta duvara çarptırma yasakları da yoktur.

23.4 Savunma yaparken rotlarda sadece bir elin olması gereklidir (örneğin savunma yapan orta saha sağ el ile). Ayrıca iki el ile aynı rotun kullanılması da serbesttir (örneğin: orta saha rotunun iki el ile idare edilmesi). Ellerin saplar arasında çok fazla değiştirilmesi bir dikkat dağıtma olarak kabul edilebilir.

23.5 Kural Dışı Pas için Müeyyide: Oyuncunun yukarıdaki pas gerekliliklerini ihlal etmesi durumunda rakip takım oyuna kalınan yerden devam edebilir ya da topu oyuna sokmak için talep edebilir.

 

24. Topa Sahip Olma Süreleri

 

Topa sahip olmak topun bebeklerin erişim alanında olması demektir. Orta sahada 10 saniye ve diğer iki rotta da 15 saniye olarak konulmuştur. İki defans rotu tek bir rot olarak anlaşılır.

24.1 Topun İleri/Geri Hareketinin Tanımlanması: Top bulunduğu rotun bebeklerinin erişim alanında çıkınca ileri/geri hareket yapmış kabul edilir. Savunma alanında ise iki defans bebeğinin erişim alanından rakibe doğru çıktığında bu hareketi yapmış kabul edilir.

24.2 Bir bebeğin erişim alanındaki dönen bir top o rotça kontrol ediliyor kabul edilir ve tüm süreler dolmaya devam eder; ve fakat dönen top erişim alanında değilse süreler dolmaz (bkz. Kural 8.3).

24.3 Müeyyide- Forvet hattında sürenin aşılması topun rakip kaleciye verilmesi ile sonuçlanır. Diğer rotlarda sürelerin aşılması durumunda top oyuna sokulmak için rakip takıma verilir.

 

25. Oyunun Geciktirilmesi

 

Oyun molalar hariç süreklilik arz eder bir niteliktedir. Süreklilik gerekliliği anlamında bir gol ile hazırım jesti arasında 5 saniyeden fazla süre geçmemelidir. Geciktirme uyarısı sadece hakem eliyle verilebilir.

25.1 Bir takıma geciktirme uyarısı verildikten sonra oyun en fazla 10 saniye içinde tekrar başlamalıdır. Bu süre aşılırsa ikinci bir geciktirme kararı verilir.

25.2 Bu kuralın ilk ihlali uyarıdır. Takip eden itaatsizlikte kullanma zorunluluğu olan mola düşme cezası verilir. Örnek: Oyuncuya geciktirme uyarısı verilir. 10 saniye sonrasında Oyuncu oyuna dönmeye hazır değilse ikinci bir 10 saniye ve sonrasında ikinci zorunlu mola kararı çıkar.

 

26. Takımların Çağrılması/Tekrar Çağrılması ve Hak Mahrumiyeti

 

Maç başlamak üzere anons edildiğinde her iki takım da belirlenmiş masanın başında olmalıdır. Bir takım masanın başında üç dakika içinde olmazsa tekrar anons edilir. Bu anons takım hükmen yenik duruma düşmemek için derhal masanın başındaki yerini almalıdır.

26.1 Tekrar çağırma her üç dakikada bir yapılır. Üçüncü tekrar çağırmadan sonra takım halen ortada görünmüyorsa hükmen yenik ilan edilir.

26.2 Bir takım bir oyunu üç tekrar çağırmaya rağmen görünmeyerek hükmen kaybeder ve fakat sonraki oyun için yetişirse yeni oyuna ister topla ister tarafla başlar (yazı tura kuralı geçersiz olur).

26.3 Bu kuralın uygulanması Turnuva Yöneticisinin sorumluluğundadır.

 

27. Teknik Fauller

 

Görevlendirilmiş bir turnuva yetkilisi (hakem, baş hakem, turnuva yöneticisi ya da eş bir yetkili) herhangi bir Oyuncu ya da takımın apaçık ihlal ya da kasıtlı ihlallerde bulunduğuna hükmederse Teknik Faul verebilir.

 

27.1 Teknik Faul verildiğinde oyun durur ve top rakibin forvetine verilir. Şutu atacak forvet ile kaleci masada kalırlar. Tek bir şut atılır ve oyun durur. Gol olursa top golü yiyen takım tarafından oyuna sokulur. Gol olmazsa top Teknik Faulü kullanan takım tarafından teknik faul verildiğinde topun olduğu yerden ya da kuralların gerektirdiği başka noktalarda oyuna sokulur.

 

27.1.1 Top forvet rotunu tekrar eder etmez Teknik Faul şutu çekilmiş kabul edilir. Bundan sonra top savunma alanında kalır kalmaz ya da bu alandan çıkar çıkmaz gol kurtarılmış sayılır.

27.2 Teknik Faul şutunda top oyuna tüm gereklilikleri karşılar bir şekilde sokulur (orta sahadan başlama durumu hariç) ve ayrıca sıfırlamalar ve süreleri ile ilgili tüm kurallar geçerli olmaya devam eder.

27.3 Takımlarda Oyuncular herhangi bir mola almaksızın Teknik Faul şutundan önce ya da sonra pozisyon değiştirebilirler.

27.4 Teknik Faul şutunda normal bir mola (hak kaldı ise) alınabilir.

27.4 Kural dışı bir Teknik Faul şutu ile atılan gol sayılmaz. Oyun tekrar Teknik Faul verildiğinde topun bulunduğu rottan devam eder.

27.5 Teknik Faul şutu ile oyun sona ererse rakip takım sonraki oyunda topu oyuna ilk sokma hakkını elde eder.

27.6 Müteakip kasıtlı ya da apaçık ihlaller de ek Teknik Faullerle cezalandırılır. Üç kez teknik faul alan bir takım hükmen yenik kabul edilir.

27.7 Hakem bir Teknik Faul verdikten sonra üç Teknik Faul hakkını beklemeksizin ikinci Teknik Faulde de oyunu sona erdireceğini (hükmen yenik ilan etme) bildirebilir.

   

 

28. Kurallarla İlgili Kararlar ve İtirazlar

 

Bir fiili uyuşmazlıkta orada mevcut olan masa hakeminin kararı kesin ve bağlayıcıdır ve dahi herhangi bir itiraza tabi değildir (örneğin top kaleye girdi mi çıktı mı şeklinde bir uyuşmazlık). Kuralın yorumuna dönük bir itiraz ya da uyuşmazlık mevcutsa ya da fiili uyuşmazlıkta masada o anda bir hakem bulunmuyorsa olaya müdahale edecek Yetkili mümkün olan en mantıklı ve adilane karara ulaşacaktır. Bu türden kararlara itiraz edilebilir (kural yorumları ile ilgili kararlar ve masada hakem yokken oluşan durumlarla ilgili kararlar). Fakat bu itiraz aşağıda anlatıldığı şekilde yapılacaktır.

28.1 Kural yorumu ile ilgili bir itiraz için Oyuncu ilk olarak uyuşmazlık sırasında mevzu olan top oyuna tekrar sokulmadan hakeme ya da Yetkiliye itirazını iletmelidir. Bir maçın kaybedilmesi ile ilgili bir itiraz kazanan takım sonraki maçına başlamadan yapılmalıdır.

28.2 Tüm kural itirazlar Baş Hakem (mevcutsa) ve en az iki düzenleme komitesi yetkilisi tarafından ele alınır. Bu kurulun vereceği kara kesin ve bağlayıcıdır.

28.3 Bir takım açık bir şekilde yanlış sürece girerek bir itiraz gerçekleştirirse kendisine mola verilir. Ayrıca bu takım oyun geciktirme uyarısı da alabilir.

28.4 Maç sırasında hakem ile tartışmak kesenkes yasaktır. Bu kuralın ihlali oyun geciktirme ve/veya güzel oyun gerekliliklerinin ihlali anlamına gelir.

 

29. Kıyafet Kuralları

 

Bir ITSF onaylı turnuvaya katılmak isteyen Oyuncular uygun sportif kıyafetler giymelidirler ve düzgün bir görünüm içinde olmalıdırlar. Kıyafet Kurallarının uygulanması Turnuva Yöneticisinin, Baş Hakemin ve/veya mevcutsa ITSF Spor Komisyonu üyesinin yetki ve sorumluluğundadır.

29.1 Uygun kıyafet denildiğinde antreman kıyafetleri, pantolon, spor tişörtleri, polo gömlekler, sport şortları ve spor ayakkabıları kast edilmektedir. Spor şapkaları, kasketler, bandanalar da kabul edilmektedir.

29.2 Yasak kıyafetler arasında genel toplum ahlakına uygunsuz ibareler taşıyan kıyafetler, kişilerin tanınmasını zorlaştırıcı kıyafetler, kotlar, tulumlar, Spandeks ya da Likra pantolon ve şortlar, tokyolar, açık ayakkabılar, kunduralar bulunmaktadır.

29.3 Oyuncular isim ve ülke bayraklarını üzerlerine giydikleri gömlek, ceket ya da tişörtlerine yazabilirler. Bu özellikle üst düzey oyuncular için zorunludur ve giyimlerinin kol kısımlarında Dünya Sıralamasındaki yerlerini bildiren rakamlar olmalıdır. Oyuncunun kıyafetinin ülkesinin bayrağının renklerini, sponsorunun ismini ve logosunu taşıması zorunlu değildir ama tavsiye edilen tavır olarak görülmektedir.

29.4 Kıyafet Kurallarının ihlali oyunun ya da maçın hükmen kaybettirilmesi oalbilir. Maç sırasında kendisinden uygun kıyafetler giymesi de istenebilir ve ilgili Oyuncuya ya da takıma geciktirme uyarısı verilir.

 

30. Turnuva Yöneticisi

 

Turnuvanın idaresi Turnuva Yöneticisinin işidir. Buna beraberlikler, maçların zaman çizelgesi, maçların sırası vb. idari işleyiş dahildir. Bu tür idari konularda Turnuva Yöneticisinin kararı bağlayıcıdır.

30.1 Oyun kuralları ile ilgili tüm konular (hakemlerin atanması, itirazların ele alınması vb.) Baş Hakemin görevidir. Turnuva Yöneticisi Baş Hakemi atar.

30.2 Her bir ITSF turnuvasında Turnuva Yöneticisi ITSF Spor Komisyonunun ilgili turnuvadaki temsilcisi sıfat ve gücü ile hareket eder.