Prof.Dr. Erol Tez’den Langırt Yasağının Tarihçesi

 

EROL TEZ’DEN BORIS ATHA’YA ==========

Aşağıdaki mektup Prof. Dr. Erol Tez’in BFA (İngiliz Langırt Federasyonu) başkanı Boris Atha ile yaptığı yazışmaların bir kısmıdır. Boris Atha Erol Bey’e kendisine langırtı ilk kez bir Türk’ün öğrettiğini belirtmiş ve Türkiye’deki yasağın sebebini sormuştur. Aşağıdaki metin çoklukla bu yasağın sebeplerini derinlikli olarak anlatmaktadır. Ayrıca metnin sonunda beni etkileyen iki noktadan biri Erol Bey’in 40 yıl sonra langırt oynadığını söylerken harflerin fısıldaması ile hissettiğim heyecandır. “40 yıldır oynamadım ve şimdi tekrar oynuyorum” diyen Erol Bey ve langırt adına duygulandım. İkinci nokta ise Erol Bey’in kısaca geçtiği kariyerdir ki kendisini kalpten böyle bir mesleki başarı gösterdiği için tebrik ediyorum.

Read more “Prof.Dr. Erol Tez’den Langırt Yasağının Tarihçesi”

Türkiye’de Langırtın Zorlu ve Devam Eden Evrimi

Türkiye’de langırt oyununun gelişim sürecini incelemek istersek iki aşama karşımıza çıkacaktır. Langırt Türkiye’de Yasaktan Önce ve Yasaktan Sonra olarak adlandırılabilecek iki dönemde var olmuştur.

Yasaktan Önce diye adlandırdığımız 1969 öncesi dönemde Langırt kendi ustalarını ve Türkiye’ye has masalarını yaratmıştır. Son derece yaygın bir oyun olarak oynanmış ve efsanevi ucu hortumlu masalar hemen hemen her sokakta rastlanır objeler haline gelmişlerdir. Bu dönemde oyuncular masaların ve bebeklerin yüksek kavrama yeteneği sebebi ile kepçe ve ters kepçe vuruşları ile karakterize olmuşlardır. Bırakın kahveleri ya da eğlence mekanlarını mahalle bakkalları dahi dükkanlarının önüne birer masa koymuş ve oyun toplumun genelinin kabul ettiği bir eğlence aracı haline gelmiştir. Hatta Anadolu’da köy ve kasabalarda kurulan panayırlarda değişmez oyuncaklardan biri de langırt masaları olagelmiştir. Koyulan yasağı tabi ki beğenmemekle beraber oyunun bu dönemde kumara dönüştürüldüğünü de biliyoruz. Halkımız bu yetenek ve irade isteyen oyunu bahislere konu etmek yolu ile ne yazık ki kumara dönüştürmüş ve sonucunda da 1969 tarihli yasa ile oyunun umuma açık yerlerde oynanması yasaklanmıştır.

Read more “Türkiye’de Langırtın Zorlu ve Devam Eden Evrimi”